Serious Gaming

Serious Gaming is serious business. Dat blijkt ondermeer uit een toenemend aantal bedrijven en opleidingen (Kunstacademie Utrecht, Informatica UvU, Internationale Hogeschool Breda) dat zich specialiseert in serious gaming en gametoepassingen, de recente oprichting van een brancheorganisatie voor game-producenten (Benelux Game Initiative) en een toenemend aantal netwerkbijeen-komsten over de mogelijkheden van dergelijke toepassingen (Nederlandse Game Dagen, seminar Serious Gaming).

Een serious game is een computerspel waarbij het educatieve doel (opleiding, training van de gebruiker) voorop staat, en niet (louter) het amusement van de gebruiker. Het spelelement van serious games maakt ze onderhoudend, en dit kan een bijdrage leveren aan de educatieve doelen, bijvoorbeeld het verhogen van de betrokkenheid van de gebruiker. Serious games vallen in dezelfde categorie als educational games (edutainment) maar ze richten zich tevens op sectoren buiten het (basis en voortgezet) onderwijs. Naast het specifiek (aan)leren van gedrag, handelingen en het leren (her)kennen van situaties, kan een serious game ook gericht zijn op communiceren, exploreren en experimenteren.

Het Ministerie van Economische Zaken (DGET) heeft Dialogic gevraagd een sectoroverstijgende verkenning te verrichten naar de inzet van serious games en gametechnologie in de maatschappelijke sectoren zorg, veiligheid en mobiliteit.

De centrale vraagstelling van deze studie luidde als volgt:

Welke mogelijkheden biedt de inzet van serious games en gametechnologie in de maatschappelijke sectoren zorg, veiligheid en mobiliteit en welke knelpunten verhinderen de toekomstige verbreding en opschaling van serious games naar deze sectoren en hoe kunnen deze knelpunten worden weggenomen?

Globaal kan worden gesteld dat er zeer veel mogelijkheden bestaan voor de opschaling van het gebruik van serious games. Dit geldt zowel voor het gebruik van de games als geheel als voor onderdelen ervan (zoals bepaalde gametechnologie). Het geldt evenzeer zowel voor het gebruik van de techniek als voor het gebruik van de concepten. De opschaling kan in verschillende richtingen plaatsvinden: tussen organisaties van dezelfde soort (bijvoorbeeld rijscholen of ziekenhuizen), tussen ketenpartners (bijvoorbeeld brandweer, politie en ambulancediensten), tussen verschillende sectoren (bijvoorbeeld van ´military´ naar ´healthcare´) en tussen verschillende markten (van serious gaming naar entertainment gaming).

De voornaamste conclusies met betrekking tot de mogelijkheden en knelpunten bij de verbreding en opschaling van serious games in de maatschappelijke sectoren zorg, veiligheid en mobiliteit zijn in de rapportage verder uitgewerkt.

  • Projectnummer
    2006.087
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant