Lopende onderzoeken

In sommige van onze onderzoeken benaderen we respondenten met het verzoek een vragenlijst in te vullen of een interview af te nemen. Deze verzoeken kunnen afkomstig zijn van onze medewerkers (e-mailadres eindigend op dialogic.nl of dialogiconderzoek.nl) of opdrachtgevers.

Als u wilt controleren of een  verzoek legitiem is, of wanneer u meer informatie wenst over het onderzoek, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons.

Hieronder vindt u een lijst van dergelijke onderzoeken en uitvragen die op dit moment lopen. U kunt voor vragen het beste rechtstreeks contact opnemen met de vermelde persoon (meestal de projectleider van het onderzoek). Staat het onderzoek niet op onderstaande lijst, of krijgt u de contactpersoon niet te pakken, dan kunt u ook altijd contact opnemen met ons secretariaat (030-2150580, info@dialogic.nl) of reageren op de uitnodigingsmail.

Evaluatie TVL-NOW [2023.051]

In dit onderzoek vragen we bedrijven die steun hebben ontvangen tijdens de coronaperiode (TVL en/of NOW) om een vragenlijst in te vullen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De e-mails zijn afkomstig van tvlnow@dialogiconderzoek.nl en de invullink begint met ‘https://diadashboard.nl’.

Meer informatie is verkrijgbaar bij Femke van Wijk (vanwijk@dialogic.nl, tvlnow@dialogiconderzoek.nl, of via 030-2150560).

Inventarisatie samenwerkingsverbanden IZA [2023.130]

In opdracht van ROS Robuust inventariseert Dialogic samenwerkingsverbanden binnen het zorgdomein. We benaderen hiervoor zorgorganisaties en bestuurlijke contactpersonen van samenwerkingsverbanden.  De e-mails zijn afkomstig van samenwerkingsverband@dialogiconderzoek.nl, info@dialogiconderzoek.nl, of ROS Robuust. De links in de e-mail beginnen met ‘https://diasli.de’. Voor meer informatie kunt u terecht bij Annelie van den Boogaard (ROS Robuust) via samenwerkingsverband@rosrobuust.nl.

Geen e-mails meer ontvangen

Wij versturen alleen e-mails als dat volgens de regels (o.a. de AVG en de Telecomwet) mag. Als u (in de toekomst) geen uitnodigingen per e-mail van ons wenst te ontvangen, dan kunt u dit altijd aan ons doorgeven via het volgende formulier:

Non-mailing doorgeven