De ontwikkeling van het aantal antenne-opstelpunten voor mobiele netwerken in Nederland in de komende tien jaar

In de komende zes jaar komen er tussen de 296 en 726 nieuwe antenne-opstelpunten bij in Nederland ten behoeve van openbare mobiele netwerken. Dit is de uitkomst van een onderzoek dat Dialogic uitvoerde samen met Inwilution en TU/e in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Tot 2027 verwachten we geen uitrol van grootschalige small-cellstructuren in Nederland, zoals we die wel al zien in grote Aziatische steden.

Het dataverbruik op mobiele netwerken zal de komende jaren blijven groeien. Om die data te kunnen verwerken blijven de Nederlandse operators hun netwerken verbeteren. De introductie van 5G biedt nieuwe technologie en kansen om de netwerken efficiënter te maken, maar leidt anderzijds ook tot nieuwe use cases en vraag naar bandbreedte. Soms zijn daarvoor extra opstelpunten nodig. Daarnaast worden nieuwe opstelpunten geplaatst ter verbetering van de dekking en bijvoorbeeld in nieuwe wijken.

Dialogic berekende het benodigde nieuwe aantal antenne-opstelpunten door te kijken naar de verhouding tussen vraag naar mobiele data en de capaciteit van de Nederlandse mobiele netwerken. Op basis van gedetailleerde antenne- en netwerkgegevens berekenden we waar en wanneer een tekort ontstaat in capaciteit. Op de locaties waar een tekort wordt verwacht bepalen we vervolgens hoeveel antenne-installaties en vervolgens hoeveel (eventueel gedeelde) antenne-opstelpunten nodig zijn.

We houden daarbij rekening met verschillende scenario’s voor groei en gebruik. Aan de aanbodkant houden we rekening met nieuwe technologie zoals 5G en de ingebruikname van nieuwe 5G-frequenties, zoals in de 3,5 GHz-band en de 26 GHz-band. Onderstaande tijdlijn toont welke factoren de komende jaren het aantal antenne-opstelpunten primair zal beïnvloeden.

Meer informatie over het rapport is te vinden op overalsnelinternet.nl.

 

In de jaren 2021 t/m 2026 verwachten we dat er tussen de 296 en 726 nieuwe antenne- opstelpunten voor openbare mobiele netwerken geplaatst zullen worden in Nederland. Hiervan zijn er tussen de 100 en 150 nodig om de dekking en snelheid te kunnen realiseren die in recent uitgegeven vergunningen wordt verplicht. Deze opstelpunten komen met name buiten de steden. Doorlopende netwerkverbeteringen leiden jaarlijks tot tussen de 30 en 90 nieuwe opstelpunten, verspreid door het land, bijvoorbeeld bij nieuwe woonwij- ken. Hoewel de vraag naar mobiele data toeneemt, kan deze grotendeels met nieuw spectrum en technologische verbeteringen worden ingevuld zonder nieuwe opstelpunten te hoeven plaatsen. De vraaggroei leidt naar verwachting dan ook tot een beperkt aantal nieuwe opstelpunten, geconcentreerd in de grotere steden. In een versneld groeiscenario is al eerder een beperkt aantal extra opstelpunten nodig. Op basis van de huidige inzichten verwachten we geen uitrol van grootschalige small cellstructuren voor 2027. Als uitrol hiervan uiteindelijk plaatsvindt zal dit allereerst in de centra van grotere steden zijn. De inschattingen zijn gebaseerd op door ons ontwikkelde modellen en zijn ter validatie voor- gelegd aan de operators en diverse belanghebbenden.

 • Publicatienummer
  2020.014-2035
 • Publicatiedatum
  31 maart 2021
 •  
 • Projectnummer
  2020.014
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Tommy van der Vorst
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.