Mapping vaste internetaansluitingen Nederland

Het kabinet heeft als doel dat alle huishoudens in Nederland eind 2023 de beschikking kunnen hebben over een internetverbinding van tenminste 100 Megabit per seconde (Mbit/s) en een grote meerderheid over 1 Gigabit per seconde (Gbit/s). Om te kijken hoe het staat met de voortgang van dat doel heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een kaart laten maken. Hierop is van alle woonadressen van Nederland te zien of deze een internetverbinding hebben van tenminste 100 Mbps of 1 Gbps. Ook is te zien welk aandeel van de huishoudens van een gemeente of van een provincie inmiddels aan de doelstelling voldoet.

Dialogic is al vier jaar op rij betrokken bij de totstandkoming van deze interactieve breedbandkaart. Op basis van een vrijwillige samenwerking met 38 netwerkeigenaren en serviceproviders verzamelen wij de liggings- en aanboddata van alle vaste internetaansluitingen in Nederland. Deze data aggregeren wij tot één geïntegreerde dataset, waardoor op adresniveau inzichtelijk wordt wat de snelste beschikbare verbindingen zijn.

De data toont jaar op jaar de impact van de investeringen die in de uitrol en upgrade van de verschillende netwerken worden gedaan door de marktpartijen. De dekking van 100 Mbit/s steeg dit jaar van 98,7 naar 99,2 procent. Ook zien we een sterke toename van het dekking van 1 Gbit/s: van 48,7 naar 89,8 procent. Er zijn op dit moment nog zo’n 64.000 adressen, waarvan 41.000 in het buitengebied, die wij als restopgave zien. Zij kunnen op dit moment nog niet beschikken over 100 Mbit/s of meer.

Ben je benieuwd naar de resultaten voor jouw gemeente of regio? Dan hebben wij goed nieuws: EZK stelt de data kosteloos ter beschikking voor beleidsdoeleinden! Neem contact op met Menno Driesse en hij helpt je verder met de aanvraag.

Of ben je benieuwd naar onze verwachtingen richting 2023? Zie dan hier de studie die wij voor EZK uitvoerden naar deze restopgave.

  • Projectnummer
    2021.200
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Menno Driesse
Senior onderzoeker / adviseur