Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten in de elektronische communicatiesector

In opdracht van de Onafhankelijke Post en Telecom Autoriteit (OPTA) voert Dialogic een onderzoek uit naar de zakelijke eindgebruikersmarkten voor telefonie, internet en huurlijnen. In samenwerking met Heliview enquêteren we enkele honderden Nederlandse bedrijven, zowel telefonisch als via een web-enquête.

OPTA wil verschillende vragen beantwoord zien:

 • In welke mate worden verschillende producten gebruikt (bijvoorbeeld analoge telefonie vs. ISDN vs. VoIP) en bij welke aanbieders worden ze afgenomen?
 • Is er sprake van substitutie tussen de verschillende producten en tussen de verschillende aanbieders? Daarbij werd o.a. gebruikt gemaakt van een zogenaamde SNIPP-test.
 • Kunnen zakelijke afnemers invloed uitoefenen op de condities waartegen producten worden afgenomen, m.a.w. is er sprake van buying power?

In het onderzoek staan drie groepen telecommunicatiediensten centraal: vaste telefoniediensten (naar het openbare telefonienetwerk), internettoegang en verbindingen tussen vestigingen en filialen (waaronder huurlijnen en VPN-diensten). Mobiele communicatie is niet bestudeerd.

Binnen de drie groepen telecommunicatiediensten stappen bedrijven in substantiële mate over naar andere diensten in dezelfde productmarkt, maar ook naar diensten die, in de huidige OPTA-definitie, tot verschillende productmarkten behoren.

Voor alle drie de marktsegmenten geldt dat de mate van overstappen evenredig samenhangt met de grootte van het bedrijf. Een uitzondering vormt de groep van kleinzakelijke gebruikers (KB). De dynamiek in deze groep ligt in bijna alle gevallen lager dan de onderliggende groep van microbedrijven (SOHO). Het lijkt erop dat deze groep tussen wal (consumentenmarkt) en schip (zakelijke markt) valt.

In termen van buying power geldt, zoals verwacht, dat grote bedrijven meer invloed hebben (of denken te hebben) op de contractvoorwaarden die worden gesteld bij de inkoop van telecomdiensten dan kleine bedrijven.

 • Publicatienummer
  2008.021-0806
 • Publicatiedatum
  15 mei 2008
 •  
 • Projectnummer
  2008.021
 • Opdrachtgever(s)
  ACM (voorheen OPTA)
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Rudi Bekkers
Principal consultant