Tommy van der Vorst

(Partner)
  • Thema's
  • Digitalisering
  • Digitale connectiviteit
  • Machine learning

Om te begrijpen hoe iets écht werkt, haal ik het liefst iets helemaal uit elkaar, en probeer ik het zelf weer in elkaar te zetten. Die werkwijze pas ik ook toe bij strategisch advies in het digitaliserings- en telecomdomein, waarin vaak een sterke technische component voorkomt. Daarbij kunnen kleine details wezenlijke verschillen maken. Mijn technische achtergrond en kennis stelt me in staat om de brug te vormen tussen beleidsmakers en specialisten. Het inzicht en advies waar ik opdrachtgevers van voorzie is veelal gefundeerd op kwantitatieve data en -modellen. De programmeer- en data-analysetalen die ik ‘spreek’ en mijn oog voor detail komen dagelijks van pas bij het uitwerken daarvan.

Thema’s waar ik me veel mee bezig houd zijn mobiele netwerken, cybersecurity en machine learning. Ik doe dat voor verschillende (semi-)publieke en private organisaties, waaronder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), Alliander, Enexis, EurostatITU, Kamer van Koophandel, Nauta Dutilh, OESO, Sligro, TenneT,  Wolters Kluwer en verschillende (andere) Nederlandse ministeries en provincies. Binnen Dialogic ben ik verantwoordelijk voor onze ICT-infrastructuur, de ontwikkeling van software en online dienstverlening.

Voorafgaand voltooide ik mijn masteropleiding Innovation Sciences aan de TU/e en Università L. Bocconi in Milaan, met een afstudeerstage bij Philips IP&S. Jarenlang heb ik webapplicaties en mobiele apps ontwikkeld voor diverse klanten, waaronder de Rabobank en CostPerform. Naast mijn werk voor Dialogic draag ik bij aan open source softwareprojecten, onder andere op het gebied van machine learning.

Expertise/vaardigheden

  • Data-analyse, data engineering en machine learning: diepgaande kennis van relationele databases en bijbehorende analysetalen (MySQL, PostgreSQL, SQL Server, SQLite; 15+ jaar ervaring), GIS (PostGIS) en Excel. Ervaring met taalmodellen (BERT en aanverwante), frameworks (Keras, ONNX), Python (Pandas e.a.).
  • Software development: 15+ jaar praktijkervaring met o.a. Java, C/C++, Python en Rust (zie mijn open source-bijdragen). Kennis op expertniveau van web development (HTML5, JavaScript/TypeScript en CSS, en frameworks als React, Vue en Nuxt).
  • Telecommunicatie: kennis van 3GPP-netwerkarchitecturen, radiotechniek (LTE/5G NR), spectrumbeleid, veiligheidsoverwegingen, cryptografie. 10+ jaar actief betrokken op het gebied van nationaal telecom- en spectrumbeleid en uitvoering daarvan.
  • Strategisch advies: diepgaande kennis van intellectueel eigendom (IPR)/appropriatiestrategie, innovatiestrategie, technologieverkenningen.
  • Projectleiderschap en overige onderzoeksvaardigheden: 12+ jaar ervaring met interviewen, rapporteren en presenteren in het Nederlands en het Engels, diverse internationale projecten en presentaties, 10+ jaar ervaring met het leiden van grotere onderzoeksprojecten.

Klik hier voor een overzicht van publicaties van Tommy.

Naar overzicht