Kwalitatieve evaluatie van de NOW

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid voert Dialogic de kwalitatieve evaluatie van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) uit. De NOW was een noodmaatregel, getroffen door de Nederlandse overheid tijdens de coronacrisis, om werkgelegenheid te behouden. Van Maart 2020 tot en met 2022 konden organisaties met een verwacht omzetverlies van meer dan 20% een tegemoetkoming ontvangen waarmee ze het loon van hun werknemers konden betalen. Deze tegemoetkoming heeft gedurende de crisis gevarieerd, en lag tussen de 80 en 90% van de totale loonsom. In totaal heeft de Nederlandse overheid zo’n 24 miljard euro aan loonkosten betaald.

In deze kwalitatieve evaluatie zal Dialogic samen met onderzoeksbureau SEO de doelmatigheid van de NOW evalueren. We onderzoeken of werkgelegenheid ook efficiƫnter behouden had kunnen worden, en hoe de totstandkoming, inrichting en uitvoering van de maatregelen is verlopen. Dit onderzoeken we door middel van een documentenanalyse, interviews en validatiesessies. Hiermee borduren we voort op de kwantitatieve evaluatie van de NOW die Dialogic momenteel ook uitvoert.

De uitkomsten van de evaluatie zullen naar verwachting in maart 2024 worden opgeleverd aan het ministerie van SZW.

Meer weten over deze evalutatie? Vraag het Timon de Boer of Reg Brennenraedts.