Reg Brennenraedts

(Partner)
  • Thema's
  • Strategie en beleid
  • Digitalisering
  • Finance

Reg Brennenraedts is een beleidsonderzoeker en strategisch adviseur met meer dan vijftien jaar ervaring. Een groot deel van zijn werkzaamheden vinden plaats in de domeinen innovatie en de digitale economie. Binnen deze domeinen voert hij vooral analyses uit op het gebied van strategie, beleid, forecasting, evaluaties en finance.

De afgelopen jaren heeft Reg meer dan tweehonderdvijftig uiteenlopende projecten uitgevoerd. Vooral de Nederlandse publieke sector maakt veel gebruik van zijn kennis en expertise. Klanten zijn onder meer: Ministeries (BZK, EZK, MinFin, OCW, VWS, BuZa, IenW), alle provincies, tientallen gemeenten en publieke organisaties als OPTA/ACM, Agentschap Telecom, NPO, RVO, NWO, BOM, Impuls, OOSTNL, WODC, STW, TNO, TenneT, Enexis, Alliander, Vitens, Innovatieplatform, Nederland ICT, en Universiteit Utrecht. Hij werkte bovendien voor internationale organisaties als de ITU, World Bank, OECD, Europese Commissie, Eurostat, JRC,  UNESCO, ING bank en ABN-AMRO.

Naast zijn projectwerkzaamheden is Reg partner bij Dialogic. In deze rol is hij binnen Dialogic medeverantwoordelijk voor zowel het dagelijks management als de strategische lijnen van deze organisatie van circa 35 medewerkers. Reg (1978) is geboren en getogen in Zuid-Limburg en studeerde in Eindhoven. Hier rondde hij drie studies af: Elektrotechniek, Technische Innovatiewetenschappen en Technische Bedrijfskunde. Later in zijn carrière voltooide hij bij TIAS een internationale MBA met een specialisatie op finance.

Naar overzicht