Evaluatie Garantie Ondernemingsfinanciering

In opdracht van het Ministerie van EZK evalueert Dialogic in het eerste kwartaal van 2020 de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling). De GO-regeling is gericht op het stimuleren van kredietverlening door het bieden van een staatsgarantie op bankkredieten. GO geeft aan banken een staatsgarantie van 50% op middelgrote en grote leningen. De doelgroep van de regeling bestaat uit middelgrote, in de kern gezonde bedrijven die moeite hebben om financiering te verwerven.

Doel van het onderzoek is vast te stellen of de GO-regeling een doeltreffend en doelmatig instrument is en verbetermogelijkheden te identificeren. Ook wordt nagegaan of er in de markt ook in de toekomst behoefte is aan een dergelijk instrument. In juni 2020 besluit het kabinet of de regeling wordt voortgezet.

Deze evaluatie bouwt voort op de ervaring die Dialogic (samen met RSM en ECE) opdeed bij de Evaluatie van de SEED capital regeling, de Groeifaciliteit en DVI, een uitgebreid onderzoek naar de werking van de Nederlandse mkb-financieringsmarkt inclusief de ondersteuning van een drietal expertsessies over dit onderwerp en ook de evaluatie van het Valorisatiebeleid.

Meer weten? Neem contact op met Pim den Hertog.