Eindevaluatie Valorisatieprogramma

Valorisatie is al jaren een onderwerp dat in Nederland speciale belangstelling geniet. Vooral de bevinding dat de excellente onderzoeksinfrastructuur niet vergezeld gaat van excellente innovatieve prestaties is traditioneel een aanleiding geweest om valorisatie beleidsmatig veel aandacht te geven. Vanuit de ministeries voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OCW) wordt er op diverse wijzen ingezet op het intensiever benutten van aanwezige kennis.

Eén van de initiatieven is het Valorisatieprogramma, lopend van 2010-2018. Via dit programma wordt er door 12 regionale consortia gestalte gegeven aan onder andere ondernemerschapsonderwijs en knowledge transfer. Dialogic is gevraagd om de eindevaluatie van het programma uit te voeren. Hieruit blijkt dat het beleid geschikt was om de consortia ruimte te geven voor het ontwikkelen van valorisatie-activiteiten die passen bij de lokale context. Hoewel dit leidde tot meer en betere ondersteuning voor kennisbenutting, zijn er ook signalen dat de geprofessionaliseerde activiteiten nu onder financiële druk komen te staan. In de aanbevelingen van de eindevaluatie wordt uiteengezet welke rol diverse partijen kunnen spelen bij het continueren van de valorisatie-structuren die met behulp van het programma in stelling zijn gebracht.

De eindevaluatie is op 4 juli 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Lees hier de beleidsreactie van staatssecretaris Keijzer (EZK) en minister Van Engelshoven (OCW) d.d. 11 december 2018.

 • Publicatienummer
  2017.123-1811
 • Publicatiedatum
  30 juni 2018
 •  
 • Projectnummer
  2017.123
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Matthijs Janssen
Principal scientist
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.