Pim den Hertog

(Partner)
  • Thema's
  • Innovatiebeleid
  • Diensteninnovatie
  • Strategie en beleid

Sinds 1990 houd ik me in essentie bezig met de vraag hoe we als economie en samenleving maximaal profijt kunnen hebben van investeringen in kennis en innovatie. Hoewel van oorsprong economisch geograaf voel ik me in de eerste plaats innovatiewetenschapper. Naast sterk analytische vaardigheden ben ik bekend met politiek-bestuurlijke verhoudingen en communicatief vaardig.

Ik houd me als senior onderzoeker/adviseur en projectleider vooral bezig met monitoring en evaluatie van wetenschaps-, ondernemerschaps- en innovatiebeleid en governance. Daarnaast is management van diensteninnovatie, in alle denkbare contexten, een favoriet domein. De afgelopen 25 jaar heb ik voor talloze, overwegend (semi-)publieke organisaties gewerkt waaronder diverse ministeries (EZ, Financien, OCW, IenM en in Vlaanderen EWI), OECD, de Europese Commissie, AWTI, NWO, STW, RVO en de Belastingdienst. Ik probeer waar mogelijk mijn werk ook vast te leggen in publicaties en presentaties. Verder houd ik me als een van de founding partners van Dialogic ook bezig met de verdere uitbouw van Dialogic.

Na de afronding van mijn studie Economische Geografie aan de UU (1990) heb ik eerst acht jaar met veel plezier bij TNO Strategie Technologie en Beleid gewerkt alvorens in 1998 Dialogic mede op te richten. In 2008-2010 was ik gedetacheerd bij faculteit Economie en Bedrijfskunde van de UvA. Daar heb ik onder andere bijgedragen aan de oprichting van het Amsterdam Centre for Service Innovation. Ook heb ik daar mijn proefschrift Managing Service Innovation afgerond. In mijn vrije tijd ondersteun ik mijn drie kinderen bij het wedstrijdzeilen.

Naar overzicht