Verkenning ICT en Economie

ICT heeft een grote impact op de Nederlandse maatschappij en economie. Het Ministerie van Economische Zaken heeft behoefte aan een feitelijke verkenning naar de betekenis van ICT voor het verdienvermogen van de Nederlandse economie (en ruimer de betekenis voor de samenleving als geheel). Ook wil zij graag inzicht krijgen in positie van Nederland ten opzicht van andere landen.

De verkenning zal gebruikt worden door het ministerie van Economische Zaken om haar toekomstige strategie met betrekking tot ICT (als beleidsgebied) vorm te geven.

Er is veel geschreven over de impact van ICT op de economie. Zowel op macro-niveau (ICT en economische groei) als op micro-niveau (ICT in individuele bedrijven) hebben velen de relatie tussen ICT en economie bestudeerd. Het kan echter lastig zijn om grip te krijgen op dit grote aanbod van literatuur. Om deze reden heeft het Ministerie van Economische Zaken aan Dialogic gevraagd om een meta-onderzoek uit te voeren betreffende de impact van ICT op de Nederlandse economie. In dit rapport wordt het onderwerp op een leesbare manier gepresenteerd, die ook toegankelijk is voor lezers die zich niet intensief met deze materie bezig houden. De impact van ICT op de economie wordt kwantitatief en kwalitatief, en op macro- en micro-niveau beschreven. Daarnaast wordt ook een aantal prominente maatschappelijke thema´s beschreven, waaronder de relatie tussen automatisering en werkloosheid.

 • Publicatienummer
  2014.062-1430
 • Publicatiedatum
  1 oktober 2014
 •  
 • Projectnummer
  2014.062
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner