Verdiepingsbijeenkomsten Connecting the Dots

Op koers met breedband en ICT-diensten

Onder deze titel organiseert het ministerie van Economische Zaken samen met de provincies een serie bijeenkomsten, bestaande uit vier regionale congressen en drie verdiepingsbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten staat het belang van het ontwikkelen van ICT-diensten en het versnellen van breedbandontwikkelingen centraal.
Het programma van de regionale bijeenkomsten wordt in belangrijke mate bepaald door de regionale en lokale dynamiek. Ook wordt aandacht besteed aan landelijke ontwikkelingen.

De verdiepingsbijeenkomsten gaan inhoudelijk dieper in op een aantal specifieke thema’s: ‘Opschaling van breedbandinitiatieven’, ‘Juridische aspecten van breedbandinitiatieven’ en ‘Vraagbundeling van breedbanddiensten’. De congressen worden tussen januari en eind april 2007 georganiseerd. Voor meer informatie en inschrijving kunt u de site raadplegen van Connecting the Dots (www.connectingthedots.nl).

  • Projectnummer
    2006.047
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner