Snel internet voor heel Limburg

Provinciale Staten van Limburg heeft onlangs de motie ‘Dubbelglas(vezel) voor Limburg’ aangenomen. In de motie wordt opgeroepen om een actieplan te ontwikkelen dat ertoe leidt dat in 2022 geheel Limburg aangesloten is op de glasvezelbekabeling of concreet zicht heeft op aansluiting, dan wel een andere vorm van gelijkwaardig snel internet. Dialogic ondersteunt Provincie Limburg bij het opstellen van het actieplan.

  • Projectnummer
    2018.087
  • Opdrachtgever(s)
    Provincie Limburg
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner