Revisie menukaart Supersnel breedband

De uitrol van glasvezel in Nederland neemt een grote vlucht. In deze documentatie beschrijft Dialogic -in opdracht van het Minsterie van Economische Zaken- welke rollen gemeenten kunnen en mogen nemen in dit dossier.

De ontwikkeling van breedbandnetwerken speelt een grote rol in de verdere ontwikkeling van de Nederlandse economie. Sterker nog, de ontwikkelingen gaan zo hard dat een goed breedbandnetwerk cruciaal zal zijn voor het functioneren van de maatschappij als geheel. In de praktijk blijken er bij gemeentes en provincies)veel vragen te leven over breedband. Wat is het nu precies? Wat kun je ermee? Wat doet de markt? Heeft de gemeente een rol en zo ja wanneer dan en welke? Deze handreiking wil antwoord geven op deze vragen en adviseren in de rol die de gemeente wel of niet zou moeten spelen bij de uitrol van breedband.

 • Publicatienummer
  2011.053-1239
 • Publicatiedatum
  7 november 2011
 •  
 • Projectnummer
  2011.053
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner