Resultaten en vooruitblik Fryslân Ring

Op verzoek van de provincie Fryslân voert Dialogic Next Step een resultaatmeting uit van de Fryslân Ring. Het onderzoek mondt uit in een korte rapportage die zal worden gebruikt tijdens de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten met de nieuwe toetreders bij de Fryslân Ring. Bij deze opdracht horen de volgende vragen:

 • Welke publieke en private investeringen waren nodig voor de Fryslân Ring?
 • Wat is de werkwijze van de Coöperatie Fryslân Ring en hoe verhoudt zich dat tot andere initiatieven?
 • Welke resultaten heeft de Fryslân Ring geboekt en wat zijn de ambities (bijvoorbeeld uitgedrukt in het aantal aansluitingen, aantal actieve dienstenaanbieders, aantal gemeenten benaderd)? Hoe verhoudt zich dat tot andere initiatieven?

Om te komen tot het beoogde resultaat wordt alleen deskresearch uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van input vanuit de Coöperatie Fryslân Ring en de provincie Fryslân, eerdere onderzoeken van Dialogic, zoals "Economische effecten van digitale marktplaatsen" en "Trends in breedband vraagbundelmodellen" en openbare onderzoeken en websites van initiatieven.

Dialogic voerde een korte resultaatsmeting uit van de Fryslân Ring. Hiervoor is gebruik gemaakt van toegeleverde gegevens van en over de Fryslân Ring en diverse openbare bronnen over de andere initiatieven. Er is ook naar andere initiatieven gekeken die zich richten op het realiseren van een attractief aanbod van zakelijke breedbandverbindingen in hun regio door middel van vraagbundeling. De initiatieven hebben grofweg dezelfde doelen, maar hanteren vaak andere modellen.

Vraagbundeling verlaagt barrières door het genereren schaalvoordelen bij de aanleg. Dit principe kan op verschillende manieren geïmplementeerd worden. Via marktplaatsen hebben klanten eenvoudig toegang tot een breed spectrum aan dienstenaanbieders.

 • Publicatienummer
  2009.136-1016
 • Publicatiedatum
  20 mei 2010
 •  
 • Projectnummer
  2009.136
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Fryslan
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.