Process mining voor verbeterde dienstverlening

Dialogic onderzocht voor de Provincie Noord-Brabant of en hoe de inzet van process mining kan bijdragen aan innovatie van processen en verbeterde dienstverlening.

Process mining is een techniek om vanuit grote hoeveelheden data, veelal log-gegevens over processen, inzicht te krijgen in de manier waarop een proces in de praktijk functioneert. Door dit ‘geminede’ procesmodel te vergelijken met het ontwerp van het proces wordt duidelijk waar er zich knelpunten in een proces bevinden, en ontstaat een concreet handvat voor optimalisatie van het proces. Op basis van een proof of concept waarbij het subsidieproces in de Provincie Noord-Brabant onder de loep werd genomen, is toegewerkt naar een plan voor inzet van process mining in de toekomst.

  • Projectnummer
    2018.095
  • Opdrachtgever(s)
    Provincie Noord-Brabant
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Tommy van der Vorst
Partner