Plan van aanpak inventarisatie snel internet in Limburg

Provinciale Staten van Limburg hebben geen eenduidig beeld over (de omvang van) de problematiek van het ontbreken van Next Generation Acess (NGA) in Limburg. Zij hebben besloten een inventarisatie op het gebied van snel Internet in Limburg uit te laten voeren. In dit rapport presenteren Dialogic en Intertec de uitkomsten van dit onderzoek. We hebben dit onderzoek uitgevoerd door circa 25 personen te spreken, databestanden en de (wetenschappelijke) literatuur te analyseren. NGA staat voor Next Generation Access networks. Eenvoudig gezegd zijn dit telecommunicatienetwerken die snelle internetverbindingen (meer dan 30 Mbit/s) kunnen leveren aan huishoudens en zakelijke afnemers. In de witte gebieden is er geen NGA beschikbaar, in de grijze gebieden één NGA en in de zwarte gebieden kunnen afnemers kiezen tussen twee of meer NGA-infrastructuren. Een belangrijke afbakening is dat dit rapport betrekking heeft op aansluitnetwerken en niet over de achterliggende of voorliggende kernnetwerken. Tevens richten we ons primair op de fysieke netwerken en niet op de diensten die geleverd kunnen worden. Een laatste relevante afbakening is dat we het wel hebben over huishoudens en zakelijke afnemers, maar dat we allerlei objecten, zoals waterzuiveringen, dijkbewaking en sluizen, buiten beschouwing laten.

Provinciale Staten van Limburg hebben geen eenduidig beeld over (de omvang van) de problematiek van het ontbreken van Next Generation Acess (NGA) in Limburg. Zij hebben besloten een inventarisatie op het gebied van snel Internet in Limburg uit te laten voeren. In dit rapport presenteren Dialogic en Intertec de uitkomsten van dit onderzoek.

 • Publicatienummer
  2014.133-1511
 • Publicatiedatum
  3 april 2015
 •  
 • Projectnummer
  2014.133
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Limburg
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner