Ontwikkeling monitor MKB-Actieplan

Het MKB speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Het zorgt voor 60% van de toegevoegde waarde en voor ruim 70% van de werkgelegenheid. Daarnaast speelt het MKB een onmisbare rol bij onderzoek en innovatie, bij de aanpak van grote maatschappelijke opgaven (bijvoorbeeld klimaat en energie) en bij het ondersteunen van de lokale samenleving (bijvoorbeeld sponsoring).

De overheid voert beleid om het MKB te ondersteunen bij het inspelen op de verschillende uitdagingen. Dit beleid is vastgelegd in het MKB-actieplan. Dit plan benoemt een zevental thema’s (menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, regelgeving, fiscaliteit en internationale handel). Per thema is een aantal acties uitgewerkt die de overheid met andere betrokkenen wil realiseren.

Dialogic heeft het ministerie van EZK ondersteund bij de doorontwikkeling van de monitoring en effectmeting van het MKB-actieplan.

  • Projectnummer
    2019.104
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant