Breedbandaanleg kleine Gelderse bedrijventerreinen

Dialogic is door de Provincie Gelderland gevraagd onderzoek uit te voeren naar financiele ondersteuningsmogelijkheden voor de realisatie van breedband op kleine bedrijventerreinen. De Provincie heeft voor de periode 2015 budget gereserveerd voor het verstrekken van leningen onder gunstige condities, ten behoeve van projecten die breedband realiseren op bedrijventerreinen in Gelderland.

In een Statenbrief d.d. 20 januari 2015 (zaaknummer 2014-015871) is echter ook aangegeven dat er onderzoek dient te worden uitgevoerd naar toekomstig beleid op bedrijventerreinen. Is beleid daadwerkelijk noodzakelijk, en zo ja, welke strategische optie is hiertoe het meest geschikt?

Dialogic zal hiertoe de situatie omtrent breedband op Gelderse bedrijventerreinen in kaart brengen, analyseren of publieke interventie noodzakelijk is en indien dit het geval is, verschillende strategische opties en hun voordelen en nadelen uiteenzetten.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  31 augustus 2015
 •  
 • Projectnummer
  2015.057
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Gelderland
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner