Onderzoek naar ondernemerschapsonderwijs

Dialogic en Wageningen University Research (WUR) hebben in opdracht van RVO onderzoek gedaan naar ondernemerschapsonderwijs. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: (1) de Tussenevaluatie van het O2LAB-programma en (2) onderzoek naar de behoefte aan, de belastingstelling voor en impact van ondernemerschapsonderwijs.

Het O2LAB-programma wordt op initiatief van het Comité voor Ondernemerschap door RVO in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitgevoerd en richt zich specifiek op het versterken, verankeren en stimuleren van ondernemende vaardigheden en ondernemerschap bij werkenden én ondernemers in en door het onderwijs.

O2LAB heeft de ambitie om ondernemerschap en ondernemende vaardigheden in het onderwijs te versterken, (breed) te verankeren en toegankelijker te maken. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van de eigen leercultuur van de mkb-ondernemer t.a.v. zijn of haar ondernemerschap en ondernemende vaardigheden.

Hierbij kiest O2LAB voor een praktische vraaggerichte aanpak die een sterkere verbinding tussen ondernemerschapsonderwijs, onderzoek, werken en ondernemen realiseert en kennis uitwisseling over ondernemerschapsonderwijs vergemakkelijkt.

Met het O2LAB programma onderstreept het Nederlands Comité voor Ondernemerschap het belang daarvan en biedt het onder meer een landelijk platform voor een ieder die geïnteresseerd of betrokken is bij ondernemerschapsonderwijs.

Download hier de Tussenevaluatie en het rapport Inzicht in Ondernemerschapsonderwijs.

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Jasper Veldman.

 • Publicatienummer
  2020.167-2124
 • Publicatiedatum
  17 september 2021
 •  
 • Projectnummer
  2020.167
 • Opdrachtgever(s)
  Rijksdienst voor Ondernemerschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jasper Veldman
Senior onderzoeker / adviseur