Onderwijs-arbeidsmarkt dashboard chemiesector

Dialogic heeft in opdracht van de Topsector Chemie een onderwijs-arbeidsmarktdashboard voor de chemiesector ontwikkeld. Het dashboard bevat relevante informatie over de onderwijs- en arbeidsmarktsituatie van de chemiesector.

Het dashboard vloeit voort uit een onderzoek dat Dialogic in 2016 heeft uitgevoerd voor de Topsector Chemie (zie hier). Na publicatie van dat rapport is besloten om een dashboard te ontwikkelen. In het dashboard zijn alle cijfers rondom in- en uitstroom van de Nederlandse chemie-opleidingen en doorstroom naar de arbeidsmarkt samengebracht voor alle opleidingsniveaus: mbo, hbo en wo. De gebruiker kan hierbij zijn eigen analyses uitvoeren.

Het dashboard wordt regelmatig voorzien van een update. Enerzijds om de bestaande figuren te voorzien van de meeste recente cijfers, anderzijds om geheel nieuwe figuren toe te voegen. De laatste update van het dashboard is gedaan in september 2021.

  • Projectnummer
    2019.010
  • Opdrachtgever(s)
    Topsector Chemie
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jasper Veldman
Senior onderzoeker / adviseur