Op de goede weg met breedband

De beschikbaarheid van breedbandinfrastructuren wordt beschouwd als een essentiële factor voor economische groei en voor de kenniseconomie. Deze mening wordt breed gedeeld door gemeentes, provincies, woningcorporaties, de centrale overheid en de Europese Commissie.

Kort gezegd, kan breedband gedefinieerd worden als de permanente verbinding tussen elektronische communicatienetwerken. Echter, beschrijvingen van wat breedband precies omvat, verschillen nogal. Deze beschrijvingen betreffen soms de functionele aard (waar kan het voor gebruikt worden?) en soms juist de technische aard (wat is de capaciteit van de connectie?). Vanwege de snelle technologische ontwikkelingen, is de term breedband erg dynamiek. Vele definities gebruikt voor breedband vinden hun oorsprong bij de Europese Commissie en de Breedbandnota.

De Europese Commissie heeft de ambities en beleidsmaatregelen omtrent breedband op de Lisbon Agenda gezet. Gemeentes, provincies en woningcorporaties nemen tevens initiatief om breedbandservices en -netwerken te promoten. Onder de juiste omstandigheden, kunnen deze partijen een belangrijke impuls geven voor de ontwikkeling van breedband. Het beleid van het huidig kabinet bevat een focus op het creëren van de juiste omstandigheden en op een verbetering  van de operaties op de vrije markt voor digitale communicatie-infrastructuren. De prioriteit voor de ontwikkeling van dergelijke netwerken ligt bij marktpartijen. Deze gids is bedoeld om beleidsmedewerkers van gemeentes, provincies en woningcorporaties te ondersteunen bij de ontwikkeling van breedband.

Alle initiatieven moeten vallen binnen de frameworks van Europese en nationale wetgeving. Deze gids biedt een analyse van Europese wetgeving en regulatie, staatshulp en aanbestedingsprocedures en tevens recente statements van de Europese Commissie met betrekking tot deze onderwerpen.

Daarnaast is in dit rapport aandacht besteed aan de aanbevelingen gedaan door het kabinet met betrekking tot de promotie van breedband, waarbij een gezonde marktwerking is meegenomen. Deze aanbevelingen zijn vertaald naar stappenplannen. De aanbevelingen worden ondersteund door voorbeelden uit de praktijk.

All broadband initiatives must fall within the frameworks of European and national legislation and regulations. This guide offers an analysis of European and national legislation and regulations, state aid and procurement procedures and recent statements by the European Commission in relation to these subjects.

This guide will also look at the recommendations made by the Cabinet on how broadband can be promoted, taking into account healthy market forces. These recommendations have been translated into issues and step-by-step plans. The recommendations are illustrated on the basis of appropriate examples from the field.

Throughout this report, practice-based examples have been used to illustrate how municipalities have responded to the recommendations. Therefore, the practice-based examples given are illustrative of the recommendation in question, not, by definition, for the other recommendations too.

The starting point for the European Commission regulations and the Cabinets recommendations is that they promote healthy market forces. This is essential for the development of the telecommunications market and for economic growth in general. In addition, good market forces also secure equal opportunities for all parties and optimal freedom of choice for consumers. This is very important for the achievement of our shared ambition, which is to make the Netherlands a broadband front runner. The Netherlands can largely thank its present lead in the field of broadband connections to competition on and between networks.

Chapter 1 focuses on the relationship between European regulations and broadband, particularly in terms of state aid and tendering issues.

Chapter 2 uses a number of practice-based examples to discuss issues that are important to consider when developing a broadband project. Some of the descriptions of state aid and tendering from Chapter 1 also return in this Chapter. However, in this chapter, these subjects will be discussed from a practice perspective.

 • Publicatienummer
  2005.096-0604
 • Publicatiedatum
  2 februari 2006
 •  
 • Projectnummer
  2005.096
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner