Monitoring MKB-Deals

Op 2 juli 2020 is door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Mona Keijzer, steun toegekend aan negen individuele ‘MKB-Deals’. Met behulp van deze deals werkt het Rijk samen met regionale overheden aan het ondersteunen van het brede midden- en kleinbedrijf. Het doel? Succesvol kunnen blijven ondernemen, nu en in de toekomst.

De MKB-Deals hebben als beleidsinstrument een experimenteel en open karakter; de regio is zelf aan zet om projecten op te zetten om het eigen MKB te ondersteunen en krijgt hier vanuit EZK steun voor in de vorm van kennis, netwerken en een financiële bijdrage. Gezien het experimentele karakter dienen de deals ook als een mooie kans om te leren van elkaar: wat werkt wel en wat werkt niet? Om die vraag goed te beantwoorden is het waardevol om te kunnen meten en beoordelen wat de impact geweest is van de verschillende ontplooide activiteiten. Een dergelijke meting kan daarbij ook als basis dienen om te onderbouwen wat de meerwaarde is van het beleidsinstrument.

Dialogic heeft afgelopen maanden een analyse uitgevoerd op de eerste negen MKB-Deals, en heeft daarbij concrete handvatten ontwikkeld om de impact van de deals te monitoren.

 • Publicatienummer
  2020.116-2106
 • Publicatiedatum
  1 februari 2021
 •  
 • Projectnummer
  2020.116
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Arthur Vankan
Partner