Monitor duurzame inzetbaarheid ICT’ers

Voor stichting CA-ICT hebben we een monitor ontwikkeld om de duurzame inzetbaarheid van ICT’ers in kaart te brengen. In de eindrapportage geven we  inzicht in de opvallende bevindingen, trends en ontwikkelingen.

Als we kijken naar de verschillende dimensies van duurzame inzetbaarheid (namelijk persoonlijke, context- en uitkomstfactoren) bij ICT-ers, is er geen reden tot zorg.

 • Met betrekking tot de persoonlijke factoren laten de algehele gezondheid van ICT’ers, hun vermogen om zichzelf aan te passen en mate van zelfregie alsook hun motivatie een positief beeld zien. Wat betreft de technische en sociale kennis- en vaardigheden van ICT’ers zijn er enkele gebieden waarop ICT’ers een tekort ervaren om hun werk uit te voeren. Zeker op het vlak van technische kennis- en vaardigheden is dat niet verassend gezien de snelheid van de ontwikkelingen in de ICT-sector.
 • Ook de contextfactoren laten een positief beeld zien. ICT’ers kunnen gemakkelijk voldoen aan de psychische en mentale eisen die hun werk stelt. Daarnaast bieden bedrijven verschillende mogelijkheden aan om ICT’ers zichzelf verder te laten ontwikkelen en langer door te laten werken.
 • Wat betreft de uitkomstfactoren zien we dat ICT’ers over het algemeen in staat (gesteld) zijn om hun werk uit te voeren en hun werkprestatie goed beoordelen. ICT’ers hebben weinig te maken met beroepsziekten, hebben voldoende kansen op de interne en externe arbeidsmarkt en zijn over het algemeen tevreden over hun werk.

De nadelige effecten van de coronacrisis voor de duurzame inzetbaarheid lijken beperkt te zijn. ICT’ers voelen zich ondanks de coronacrisis nog steeds gemotiveerd en de meesten slagen erin om een goede thuiswerkplek in te richten en structuur aan te brengen in hun dag. Wel lijken ICT’ers enige last te ondervinden van veranderingen binnen de sociale werkomgeving, namelijk het communiceren via andere kanalen en het gebrek aan persoonlijk contact. Dit zorgt voor een deel van de ICT’ers voor verminderd werkplezier. Een mogelijk positief effect van de coronacrisis is een toegenomen motivatie doordat het nut van het werk van ICT’ers door de sterkere afhankelijkheid van digitale systemen extra is onderstreept.

Werkgevers of HR-managers spelen een belangrijke rol in de werkcontext van ICT’ers (bijv. door het vormgeven van het bedrijfsbeleid rondom leren en ontwikkelen). We zien op een aantal vlakken dat de percepties van ICT’ers en hun HR-managers uiteen lopen. Het risico hierbij is dat HR-managers maatregelen en voorzieningen in hun organisatie op hun eigen perceptie baseren, waardoor er een mismatch kan ontstaan tussen de persoonlijke factoren van de ICT’ers en de context waarin zij werken. Dit speelt bijvoorbeeld een rol op het vlak van de benodigde kennis en vaardigheden voor het werk van ICT’ers. Ook zien we dit terug in de manier waarop ICT’ers zingeven aan hun werk. Zo vinden ICT’ers het zeer belangrijk om in hun werk bij te dragen aan het creëren van iets waardevols; een aspect dat binnen het duurzame inzetbaarheidsbeleid van HR-managers geen prominente rol lijkt te krijgen.

Er lijkt sprake te zijn van verschillende ontwikkelingen ten aanzien van de vraag naar vaardigheden voor ICT-functies. Aan de ene kant is er veel dynamiek met veel opkomende vaardigheden omtrent het ontwikkelen van applicaties rondom data (Kafka, PowerBi), het ontwikkelen van schaalbare diensten (Kubernetes, GitLab, Azure Devops, microservices) en het ontwikkelen van applicaties voor eindgebruikers (Vue.js, Typescript, Spring Boot, .NET Core). Maar aan de andere kant is er ook veel stabiliteit, aangezien een redelijk vaste groep aan vaardigheden over de jaren een zowel grote als stabiele positie heeft weten te behouden. Hieronder vallen certificeringen (CCNA, ITIL en ISTQB), netwerkvaardigheden (CCNA, DNS, VPN), vaardigheden rondom software ontwikkeling (Java, Apache Maven, BASIC, Ruby, shell), het gebruik van bedrijfssoftware met SAP, databasebeheer (SQL) en testing (test driven development, ISTQB).

In het kader van dit project hebben we de volgende rapportages uitgebracht:

 • de onderzoeksaanpak
 • de nulmeting
 • kwartaalrapportage 1, 2, 3, 4, en 5
 • de eindrapportage

 

 • Publicatienummer
  219.131-1925
 • Publicatiedatum
  31 mei 2021
 •  
 • Projectnummer
  2019.131
 • Opdrachtgever(s)
  CA-ICT
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jasper Veldman
Senior onderzoeker / adviseur
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.