Monitor alcoholmarketing op social media

In het Nationaal Preventieakkoord – een samenhangend pakket aan maatregelen die gezamenlijk bijdragen aan het gezonder maken van Nederland – worden ambities en doelstellingen geformuleerd op het gebied van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Voor problematisch alcoholgebruik is de marketing van alcoholhoudende dranken één van de aandachtspunten. In het bijzonder is er aandacht voor in hoeverre jongeren worden bereikt door c.q. worden blootgesteld aan vormen van alcoholmarketing. Er is speciale aandacht voor social media (zoals Facebook, YouTube en Instagram). Dit zijn veelgebruikte media voor alcoholmarketing met een groot bereik onder meer bij 18-minners.

Breuer&Intraval, Het Medialoket en Dialogic onderzochten samen de voortgang op de kennisvragen uit het Nationaal Preventieakkoord. Hierbij richtte Dialogic zich op de social media monitor. Daarvoor maakten we gebruik van diverse innovatieve methoden, zoals machine learning en avatars.

Staatssecretaris Blokhuis stuurde het rapport op 13 november 2020 naar de Tweede Kamer. Lees hier de betreffende Kamerbrief. Naar aanleiding hiervan heeft Het Medialoket een blogpost gemaakt op Mediaonderzoek.nl.

In de nulmeeting van 2020 is gekeken naar de top 5 locaties: supermarkten, televisie, horeca, bioscopen en social media. Voor het social media onderdeel is in 2022 een effectmeting uitgevoerd, om te beoordelen of de afgesproken acties uit het NPA hebben bijgedragen aan de verdere afname van het bereik van 18-minners via social media door alcoholmarketing. In deze effectmeting concluderen wij dat 12- tot en met 17-jarigen op social media met 18min-accounts nog steeds geconfronteerd worden met alcoholmarketing. Jongeren kregen echter met name niet-gesponsorde alcoholreclames te zien via influencers. Het aandeel gesponsorde alcoholreclames is sinds de nulmeting sterk afgenomen, voornamelijk op YouTube. Het gebruik van 18plus-accounts door jongeren blijft wel een aandachtspunt.

De effectmeting is op 22 november 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.

 • Publicatienummer
  2019.074
 • Publicatiedatum
  22 november 2022
 •  
 • Projectnummer
  2019.074
 • Opdrachtgever(s)
  Ministery van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jessica Kats
Senior onderzoeker / adviseur