Mogelijkheden aanpak online kinderporno via bestuursdwang

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid hebben we, in samenwerking met bureau Beke,  onderzoek gedaan naar de technische en feitelijke stappen om online kinderporno te verwijderen onder de toepassing van bestuursdwang.

Kinderporno moet zo snel mogelijk van internet worden verwijderd. De meeste ICT-bedrijven hebben dit materiaal ongewild en incidenteel op websites of servers staan en verwijderen dit
dan ook nadat een melding daarover is gedaan door het Meldpunt Kinderporno (EOKM). Bij wijze van zelfregulering is daarvoor een gestructureerd proces ontworpen dat zoveel
mogelijk aansluit bij processen van zelfregulering binnen de sector (notice-and-takedownprocedure). Zelfregulering van de sector (specifiek Internet Service Providers en Hosting Service Providers) voor het verwijderen van online kinderporno werkt goed voor het afhandelen van de meerderheid van de meldingen vanuit het EOKM. Content wordt vrijwillig en in essentie binnen 24 uur verwijderd. Een kleine groep bedrijven werkt echter niet of onvoldoende mee (zogenaamde ‘bad hosters’). Binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt gekeken naar bestuursrechtelijke mogelijkheden om deze groep aan te pakken.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ‘hernieuwde aanpak online seksueel kindermisbruik’. Minister Grapperhaus heeft de Tweede Kamer op 3 juli jl. geïnformeerd over de hernieuwde aanpak en de bestuursrechtelijke handhaving. Lees hier de betreffende Kamerbrief.

 

 • Publicatienummer
  2019.016-1908
 • Publicatiedatum
  12 april 2019
 •  
 • Projectnummer
  2019.016
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Justitie en Veiligheid
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jessica Kats
Senior onderzoeker / adviseur