Marktsegmenten in de zakelijke elektronische communicatiesector

Dialogic heeft in opdracht van het college van OPTA onderzocht hoe zakelijke marktsegmenten te onderscheiden zijn, met aandacht voor zowel vraag- als aanbodzijde, dynamiek en ontwikkelingen.

In deze studie hebben we een aantal problemen geconstateerd.

 • Vraag en aanbod vinden elkaar op de markt op een ander niveau dan dat van individuele telecommunicatiediensten zoals afgebakend door OPTA.
 • Door de verwevenheid van gereguleerde en niet-gereguleerde telecommunicatie-diensten, en zelfs verwevenheid met diensten die niet onder er Telecommunicatiewet vallen, betekent zelfs het efficiënt reguleren van alle indivi-duele diensten niet dat de markt als totaal efficiënt gereguleerd is (noodzaak holistische aanpak)
 • Een aantal op het moment onderscheiden dienstencategorieën wordt als artificieel gezien (vooral het onderscheid tussen datadiensten op koper en datadiensten op glas).
 • Andere dienstencategorieën zijn juist weer (te) onderling afhankelijk: een E-VPN bijvoorbeeld kan zo goed als niet los van de daarbij gebruikte (ethernet) aansluitlijn worden gezien; het is technisch gezien simpelweg niet mogelijk deze diensten bij verschillende partijen in te kopen.48 Diezelfde aansluiting wordt echter vaak tegelijkertijd weer ingezet om andere diensten (zoals internettoegang of VoIP-diensten) te leveren.
 • Er vindt aanzienlijke substitutie plaats tussen een aantal huidige afgebakende markten (bijvoorbeeld tussen huurlijnen en de combinatie van (ethernet) toe-gangslijnen plus (e)-VPN, en tussen telefoonaansluitingen en (ethernet) toegangslijnen plus VoIP-diensten.
 • De huidige afbakening is inconsistent, bezien vanuit het perspectief van zakelijke retaildiensten. Soms betreft het aansluitlijnen, soms de diensten, en soms bei-den. Juist als er substitutie en convergentie speelt is dat een probleem.
 • Schaaleffecten en synergie-effecten maken de uitgangsposities van de incumbent en de andere spelers erg verschillend op het moment dat er zich een (grote) klant aanmeldt.
 • Publicatienummer
  2007.004-0706
 • Publicatiedatum
  6 april 2007
 •  
 • Projectnummer
  2007.004
 • Opdrachtgever(s)
  ACM (voorheen OPTA)
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Rudi Bekkers
Principal consultant