Kwartiermaker Breedband Provincie Noord-Holland

In de buitengebieden is sprake van gebrekkige marktwerking als het gaat om telecommunicatieverbindingen. Op steeds meer plaatsen in Nederland ontstaan dan ook bewonersinitiatieven die erop gericht zijn om breedband in het buitengebied te realiseren. Dit wordt veelal gedreven door het gebrek aan NGA-netwerken. Zo ook in de provincie Noord-Holland. Deze initiatieven komen niet altijd tot een sluitende businesscase. Ook zijn er gebieden waar wel NGA ontbreekt, maar geen initiatief is. De vraag is dan ook welke percelen in Noord-Holland geen toegang hebben tot NGA en welke knelpunten er bestaan om deze gebieden te ontsluiten.

Sven Maltha is door de Provincie Noord-Holland gevraagd om in de rol van Kwartiermaker Breedband deze knelpunten in kaart te brengen. Vervolgens kan met informatie over de netwerkdekking in de provincie, gesprekken met initiatieven en analyse van de aanpak van andere provincies op het breedbanddossier een aantal beleidsopties in kaart worden gebracht. Deze opties toetsen we aan randvoorwaarden van de opdrachtgever om vervolgens te komen tot een beleidsadvies aan de provincie. In dit advies beschrijven we mogelijke route(s) om de geïdentificeerde knelpunten bij breedbanduitrol in de Noord-Hollandse buitengebieden weg te nemen.

 • Publicatienummer
 • Publicatiedatum
  30 november 2015
 •  
 • Projectnummer
  2015.081
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Noord-Holland
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner