Impact van digitalisering van etherradio voor de luisteraar

Voor de overheid in het algemeen - en voor het ministerie van Economische Zaken in het bijzonder - is het van groot belang om goed op de hoogte te zijn van te verwachten ontwikkelingen rondom TDAB. Hierdoor kan zij haar huidige beleid legitimeren en bepalen welke impulsen zij dient te initiëren. Het ministerie beoogt mede op basis van de uitkomsten van dit onderzoek inzicht te krijgen wat de impact zal zijn van de transitie naar digitale radio voor de luisteraar. Hierbij staan de additionele kosten, de kosten die een consument maakt om een TDAB radiotoestel aan te schaffen centraal. De uitkomsten van het onderzoek moeten tevens een bijdrage leveren aan de ´modelvorming´ waarmee het ministerie in de nabije toekomst het TDAB-gebruik kan monitoren.
Concreet staan in dit onderzoek de volgende twee vragen centraal:

Wat zijn de te verwachten additionele kosten van een TDAB ontvanger voor de luisteraar die vrijwillig overstapt op TDAB?

Wat zijn de te verwachten additionele kosten van een TDAB ontvanger voor de luisteraar in het geval van een afschakeling van de analoge etherradio?

Bij het bestuderen van diverse landen (België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland) waar TDAB wordt toegepast, blijkt dat het niet mogelijk is een enkele factor te identificeren die - op zichzelf - een goede indicator van adoptieniveau of van prijsniveau is. Afwezigheid van een groot (uniek) zenderaanbod hoeft bijvoorbeeld niet per definitie te leiden tot een laag adoptieniveau (bijv. Denemarken). Er lijkt wel een positieve relatie te bestaan tussen de omvang van het productaanbod (aantal beschikbare toestellen en merken) en de adoptiegraad. Rekeninghoudend met de onderlinge samenhang van factoren is het niet mogelijk om een recept tot succes vast te stellen bij de onderzochte landen. In dat opzicht helpen de factoren bij het verklaren van een individuele casus maar kennen ze doorgaans geen concrete voorspellende waarde.

Verder leiden we uit de landenvergelijking af dat naar verwachting een verhoogde marktdynamiek (in termen van verzadiging en catch-up) eerder zal leiden tot de introductie van extra modellen in een lager prijssegment dan tot substantiële prijsverlaging. Op basis van het historische prijsverloop van DAB ontvangers in andere landen en op basis van algemene gegevens over prijsverloop in dit segment van de consumentenelektronica-industrie, verwachten we een gemiddelde prijsdaling van 2% per jaar.

 • Publicatienummer
  2009.112-0919
 • Publicatiedatum
  6 november 2009
 •  
 • Projectnummer
  2009.112
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.