Gedrag en behoeften van zakelijke afnemers m.b.t netwerkdiensten en vaste telefonie

Op verzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) verricht Dialogic onderzoek onder zakelijke eindgebruikers in de markten voor netwerkdiensten en vaste telefonie. Meer specifiek is het onderzoek gericht op het inzichtelijk maken van het gedrag van afnemers in de verschillende productsegmenten van de markt(en), hun behoeften en hun aankoopproces. Bovendien zal onderzocht worden in welke mate er sprake is van vraagsubstitutie tussen verschillende producten. Van belang hierbij is zowel de huidige afname van producten en diensten als ook de verwachte toekomstige afname.

Het onderzoek is een vervolg op twee eerdere onderzoeken die Dialogic uitvoerde voor OPTA (nu ACM): Dialogic (2010) Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten en Dialogic (2008) Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten.

In opdracht van ACM heeft Dialogic een onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en de behoeften van zakelijke afnemers van zakelijke netwerkdiensten en vaste telefonie. We hebben met interviews, een telefonische enquête en een internetenquête onderzocht welke telecomdiensten zakelijke klanten afnemen, wat zij als alternatieven daarvoor zien en hoe het aankoopproces eruit ziet. ACM gebruikt de resultaten van dit onderzoek in de marktanalyses.

 • Publicatienummer
  2013.153-1401
 • Publicatiedatum
  15 maart 2014
 •  
 • Projectnummer
  2013.153
 • Opdrachtgever(s)
  ACM (voorheen OPTA)
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.