Haalbaarheidsonderzoek Glasvezelbekabeling

In opdracht van de gemeente Soest en het georganiseerde Soester bedrijfsleven heeft Dialogic een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (oktober 2006 tot en met december 2006) naar de aanleg van een glasvezelinfrastructuur op drie bedrijventerreinen in Soest.

Dit onderzoek heeft als doelstelling om de betrokken partijen, de gemeente Soest en de Werkgroep Breedband, inzicht te geven in: (1) de kosten van aanleg en exploitatie van glasvezel op drie bedrijventerreinen in Soest; (2) de wijze waarop deze kosten kunnen worden terugverdiend; (3) de economische haalbaarheid van realisatie en exploitatie van glasvezel op de bedrijventerreinen in Soest; (4) de optimale invulling van het verglazingsmodel, met betrekking tot eigendom, beheer en onderhoud.

Daarnaast moet het onderzoek de eisen en wensen van potentiële gebruikers zo goed mogelijk in kaart brengen. Hierbij is van belang om potentiële gebruikers bekend te maken met de (mogelijke) voordelen en kosten van glasvezel voor hun organisatie.

In opdracht van de gemeente Soest en het georganiseerde Soester bedrijfsleven heeft Dialogic een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd (oktober 2006 tot en met december 2006) naar de aanleg van een glasvezelinfrastructuur op drie bedrijventerreinen in Soest. Dit is de openbare versie van het haalbaarheidsonderzoek. Omwille van de commerciële belangen is de bespreking van de verschillende aanbiedingen van de infrastructuuraanbieders niet in deze rapportage opgenomen.

Op basis de bovenstaande verkenningen kunnen we drie conclusies trekken: (1) Uitgaande van het principe dat alle terreinen ineens verglaasd dienen te worden, zijn minimaal 60 tot 70 initiële aansluitingen nodig. Op basis van het onderzoek onder de vraagzijde sluiten we niet uit dat dit aantal haalbaar is, maar we kunnen dit niet met zekerheid zeggen. (2) Op basis van de biedingen van de operators kunnen we ook concluderen dat de aanleg van glasvezel enkel op de Soestdijksegrachten kansrijker is. Indien 10% van de bedrijven deelneemt (dat zijn tussen de 30 en 40 bedrijven), zijn verschillende aanbieders bereid over te gaan tot verglazing. (3) Een laatste conclusie is dat aanleg van glasvezel enkel op Soesterberg-Noord nauwelijks interessant is voor operators. Voor genuanceerdere conclusies en beantwoording van de vier onderzoeksvragen verwijzen we u graag naar de hoofdrapportage (met name hoofdstuk 5).

  • Projectnummer
    2006.064
  • Opdrachtgever(s)
    Gemeente Soest
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner