Glasvezel op bedrijventerreinen regio Rotterdam Den Haag in kaart

Op verzoek van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben we de zakelijke glasvezelinfrastructuur op bedrijventerreinen in de regio Rotterdam Den Haag in kaart gebracht.

Nederland is een van de koplopers binnen de Europese Unie als het gaat om digitale connectiviteit. Onder andere de coronacrisis heeft het belang van goede digitale infrastructuur benadrukt voor de Nederlandse economie. Hoewel de huidige netwerken het toegenomen dataverkeer goed aankunnen, zorgen steeds verdere digitalisering en toenemend dataverkeer dat onderhoud en verbeteringen van de breedbandinfrastructuur een belangrijk aandachtspunt blijft.

Binnen de MRDH is in maart 2019 het netwerk Digitale Connectiviteit opgezet en uitgebouwd tot een netwerk waarin inmiddels twaalf MRDH-gemeenten, de gemeente Dordrecht, provincie Zuid-Holland en InnovationQuarter actief zijn. Andere MRDH-gemeenten worden regelmatig geïnformeerd. Het netwerk werkt aan zes actielijnen: (1) digitale strategie, (2) kennisdeling, (3) glasvezel, (4) 5G, (5) Living Labs & Fieldlab en (6) datacenters. Het doel van actielijn A3 is een ‘goede digitale connectiviteit binnen de metropoolregio door gemeenten te helpen bij het op orde brengen en/of houden van hun vaste digitale breedband infrastructuur’. Hierbij gaat in het bijzonder de aandacht uit naar het bevorderen van de aanleg van glasvezel op locaties die vanuit het oogpunt van het vestigingsklimaat het meest relevant zijn. MRDH ziet glasvezelnetwerken daarbij als het meest toekomstvast, gelet op de zeer hoge bandbreedte die gehaald kan worden. De uitrol van glasvezel is bovendien gewenst om voldoende concurrentiedruk te bieden voor aanbieders van het bestaande netwerken.

Als onderdeel van actielijn 3 heeft de MRDH aan Dialogic gevraagd om een inventarisatie te doen van het aanbod aan zakelijk glasvezel op bedrijventerreinen. De uitkomsten van deze inventarisatie worden gebruikt om ondernemers te informeren over het beschikbare aanbod. Het helpt gemeenten om hun eigen beleidsstrategie op dit thema nader vaststellen op basis van deze informatie.

 • Publicatienummer
  2020.093-2028
 • Publicatiedatum
  2 december 2020
 •  
 • Projectnummer
  2020.093
 • Opdrachtgever(s)
  Metropoolregio Rotterdam Den Haag
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Menno Driesse
Senior onderzoeker / adviseur