Evaluatie van implementatiekosten en toekomstige effecten van de richtlijn webtoegankelijkheid

De digitale economie en samenleving van Europa biedt nieuwe kansen voor burgers, bedrijven en overheidsorganisaties. Nieuwe innovaties ontstaan ​​en organisaties adopteren snel nieuwe technologieën. In het digitale tijdperk spelen websites en mobiele applicaties een cruciale rol bij het aanbieden van diensten en producten, maar ook bij het verstrekken van overheidsinformatie. Met het groeiende belang van digitale kanalen, worden ook gelijke toegang en gelijke bruikbaarheid van digitale kansen van steeds meer belang. Europa telt ongeveer 80 miljoen personen met een of meer handicaps, variërend van kleurenblindheid tot motorische beperkingen. Er zijn inspanningen nodig om te zorgen voor eerlijke toegang tot digitale kanalen. Iedereen, ook personen met een handicap, moet gebruik kunnen maken van, bijdragen aan en profiteren van de digitale wereld. Sommige van deze mensen zijn zelfs in hoge mate (nog meer dan mensen zonder handicap) afhankelijk van digitale kanelen. Toegankelijke digitale overheidsinformatie en onlinediensten zijn tegenwoordig bijzonder relevant, omdat deze bijdragen aan inclusieve samenlevingen die de volledige participatie van alle burgers waarborgen.

Voor de Europese Commissie, DG Communication Networks, Content & Technology evalueerden we de implementatiekosten en toekomstige effecten van de richtlijn webtoegankelijkheid. Het onderzoek is uitgevoerd door Capgemini Consulting met medewerking van Robbin te Velde van Dialogic.

  • Publicatienummer
  • Publicatiedatum
    16 juli 2020
  •  
  • Projectnummer
  • Opdrachtgever(s)
    Europese Commissie, DG Communication Networks, Content & Technology
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant