Evaluatie tijdelijke subsidieregeling Persinnovatie

Dialogic evalueert in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de tijdelijke stimuleringsregeling persinnovatie, gericht op het bevorderen van innovatie in de pers en journalistiek.

Dialogic evalueerde in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (directie Letteren, Media en Bibliotheken) de tijdelijke stimuleringsregeling persinnovatie. Deze regeling vloeit voort uit een advies van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers (in de wandelgangen de commissie Brinkman) om innovatie in de pers en journalistiek te bevorderen. De regeling subsidieert innovatieve projecten gericht op journalistieke producten, diensten of werkwijzen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van politieke meningsvorming. Voor de regeling is 8 miljoen euro beschikbaar.

De evaluatie richt zich op de eerste drie tranches van projecten die sinds 2010 zijn geinitieerd. De focus ligt vooral op een eerste beoordeling van de effectiviteit van de regeling. Voor het eind van dit jaar (2013) dient de Tweede Kamer hierover geïnformeerd te worden.

 • Publicatienummer
  2013.094-1259
 • Publicatiedatum
  15 oktober 2013
 •  
 • Projectnummer
  2013.094
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.