Evaluatie Syntens

Syntens heeft de opdracht om te zorgen dat er meer bedrijven meer (technologische) kennis delen, ontwikkelen en benutten. Hiertoe krijgt zij een basisfinanciering (een soort subsidie) van het ministerie van Economische Zaken. Die basisfinanciering wordt eens in de vijf jaar geëvalueerd.

Dialogic is recent van start gegaan met de evaluatie van Syntens, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Deze evaluatie volgt in een reeks van periodieke evaluaties en slaat op de periode van 2007 tot 2011.

Om een goed beeld te vormen van het functioneren van Syntens in die periode en de effecten die diensten van bedrijven hebben opgeleverd bij bedrijven, zet Dialogic onder andere een grootschalige telefonische enquête uit onder klanten van Syntens en wordt er een online enquête uitgezet onder stakeholders. Ook worden interviews afgenomen met allerlei stakeholders en is desk research uitgevoerd.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft Dialogic de economische legitimiteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van het dienstenaanbod van Syntens in kaart gebracht voor de periode 2007-2011. De evaluatie van Syntens (driemeting) heeft plaatsgevonden in de periode van november 2012 tot en met maart 2013 en sluit waar mogelijk aan op eerdere evaluaties.

De evaluatie is gebaseerd op een telefonische enquête onder Syntens-klanten; een online enquête onder Syntens stakeholders; diepte-interviews met Syntens stakeholders en uitgebreid kwantitatief (administratieve data Syntens) en kwalitatief deskresearch. Het overall beeld is dat de doeltreffendheid van Syntens in termen van effecten en waardering op een vergelijkbaar niveau ligt als in de voorgaande evaluatieperiode en de doelmatigheid duidelijk is verbeterd.

In aanvulling hierop is Dialogic gevraagd om aan te geven welke aanwijzingen de evaluatie oplevert voor de inzet van Syntens voor de topsectoren en voor de nieuw te vormen ZBO KvK, die naar verwachting met ingang van 2014 zal ontstaan uit een fusie tussen Syntens en de Kamers van Koophandel.

 • Publicatienummer
  2012.060-1247
 • Publicatiedatum
  20 februari 2013
 •  
 • Projectnummer
  2012.060
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Pim den Hertog
Partner