Economische effecten van digitale marktplaatsen in Nederland

Dialogic heeft in opdracht van de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar de economische effecten van digitale marktplaatsen.

Het onderzoek beoogt een overzicht te geven van de rol en het economisch belang van zogenaamde digitale marktplaatsen. Dat zijn organisaties die gebruikers van een - in de regel lokaal - open glasvezelnetwerk de mogelijk bieden om op een neutrale manier te kunnen kiezen uit elke dienstenaanbieder die zich heeft aangesloten bij de marktplaats. Hoewel gebruikers via het openbare internet ook vrij uit dienstenaanbieders kunnen kiezen, heeft een marktplaats het voordeel dat de koppeling op een ander technisch niveau plaatsvindt (Ethernet VLAN´s) en daarom verbindingen van een veel hogere kwaliteit mogelijk zijn. Dat is belangrijk voor veeleisende diensten, zoals het verbinden van bedrijfsvestigingen, VoIP telefonie, remote backup,enzovoort.
(Bron: site van NDIX waar eveneens de samenvatting van de resultaten van het onderzoek te vinden is).

De bediende markt
Op dit moment bedienen de onderzochte Nederlandse marktplaatsen gezamenlijk ongeveer 1500 klantlocaties. Marktplaatsen blijken vooral bedrijven en organisaties te bedienen. Met gemiddeld 700 werknemers en gemiddeld circa 7 locaties wijken deze sterk af van het gehele Nederlandse bedrijfsleven. Ook zijn er relatief veel gebruikers uit de publieke sector (ongeveer 40%). Als we kijken naar de markt van grotere gebruikers (hier: locaties met 10 of meer medewerkers) dan hebben marktplaatsen in hun werkingsgebied al marktpenetraties van 55% (Deventer), 22% (Groningen) en 10% (Enschede en Amersfoort) bereikt.

De economische effecten van marktplaatsen
Marktplaatsen hebben, in combinatie met de vraagbundeling, geleid tot een forse prijsverlaging van hoogwaardige telecomverbindingen: tarieven zijn een factor van 3 tot 5 omlaag gegaan. De verbeterde prijs/kwaliteitsverhouding staat bij veel gebruikers dan ook centraal bij de keuze. De prijzen van diensten zijn tevens afgenomen, maar dit is eerder een landelijke ontwikkeling en niet alleen gerelateerd aan marktplaatsen. Hoewel voorstanders verwachten dat marktplaatsen ook leiden tot innovatie bij de afnemers en bij de dienstenaanbieders is dit nu nog niet waar te nemen. Dat is echter eerder een zaak van lange adem en veel gebruikers verwachten dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn. Betrokkenen geven aan dat marktplaatsen een positieve impuls geven aan het vestigingsklimaat, maar dit is lastig te meten. (Bron: site van NDIX waar eveneens een korte introductie van het onderzoek te vinden is).

 • Publicatienummer
  2008.009-0815
 • Publicatiedatum
  31 augustus 2008
 •  
 • Projectnummer
  2008.009
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Overijssel
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Rudi Bekkers
Principal consultant