Digitale Visie Platform WO2

Platform WO2 is een netwerkorganisatie waarin het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Netwerk Oorlogsbronnen, de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45, de Oorlogsgravenstichting, de Stichting Liberation Route Europe en het Nationaal Comité 4 en 5 mei samenwerken. Platform WO2 wil (middels tweedewereldoorlog.nl) de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden voor toekomstige generaties. Dit doet zij door middel van het delen van kennis, het bijdragen aan educatie en educatief materiaal, en het herdenken en vieren.

Het Platform WO2 heeft, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Dialogic innovatie & interactie gevraagd om hen te ondersteunen in de totstandkoming van haar digitale visie. Aan de hand van deskstudie, interviews, inspiratiesessies van het DEN, directeuren-overleggen en een bestuurlijk beraad hebben wij een foto gemaakt van de huidige staat van digitalisering en samenwerking. Op basis van deze inzichten hebben wij een digitale visie en strategie voor de komende jaren uitgewerkt, inclusief een vijftal pilotconcepten waarmee de leden op korte termijn al aan de slag kunnen gaan.

Een kleine greep uit de inzichten:

  • Hét gezamenlijke doel voor het platform en haar leden is het levend houden van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, ook voor toekomstige generaties en nieuwe doelgroepen. De voornaamste uitdaging (en koppeling met digitalisering) zit in het zoeken van de aansluiting met de verschillende doelgroepen: Wie zijn ze? Wat zijn hun behoeften? Wat heeft men aan die groepen te bieden? Waar en hoe zijn ze het beste te bereiken?
  • Om actueel te kunnen blijven en een herinnering levend te houden, is het tegenwoordig onvoldoende om slechts een digitaal laagje toe te voegen aan de bestaande praktijken. Het opzetten van een eenmalige social media campagne of hernieuwing van de website is niet genoeg. Organisaties moeten een digitale transformatie doorstaan, oftewel een fundamentele verandering in klantinteractie en klantbeleving, waardeproposities en businessmodellen, operationele processen en sturen met/van informatie door de impact van digitalisering op organisaties en de maatschappij.
  • Door de hele keten (van vraag tot aanbod) te analyseren en te bepalen wat digitalisering kan bijdragen, kan de sector ervoor zorgen dat ze actueel is én blijft. Een geslaagde TikTok-campagne kan vandaag de dag een voltreffer zijn, maar op welk platform zijn de jongeren over vijf jaar te bereiken? Dat kunnen we nu niet voorspellen. Wél kunnen we de randvoorwaarden creëren die de leden in staat stellen om mee te bewegen met de behoeften van de doelgroepen.

Benieuwd naar de inzichten en adviezen die wij aan het Platform hebben opgeleverd? Neem dan contact op met Menno Driesse. Hij zal u verbinden met de secretaris van het Platform, zodat zij uit eerste hand een uitgebreide toelichting kunnen geven.

  • Projectnummer
    2020.161
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Menno Driesse
Senior onderzoeker / adviseur