Digitale randvoorwaarden toplocaties

Nederland is economisch sterk, actief en innovatief. Niet voor niets staat Nederland wereldwijd in de top 5 van de economisch meest concurrerende en welvarende landen. De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven leveren daaraan een grote bijdrage. Versterking van de internationale concurrentiekracht vraagt om versterking van een selectie van toplocaties en de verbindingen daartussen. Daartoe is eind 2017 het uitvoeringsprogramma van de Ruimtelijk Economische Ontwikkelingsstrategie vastgesteld. Hierin zijn zes acties geformuleerd voor 2017-2018 die gericht zijn op versterking en versnelling van de ontwikkeling van toplocaties en op een betere inbedding van de toplocaties in de fysieke en digitale netwerken. De zesde actie is ‘Ruim baan voor digitale infrastructuur’.

Digitalisering is niet meer weg te denken in de moderne samenleving en de behoefte aan gegevensuitwisseling neemt exponentieel toe. De behoefte aan digitale infrastructuur is evident en vergt grote investeringen. Overheden dienen hiervoor de goede randvoorwaarden te scheppen, zodat Nederland aan de top van de digitale ranglijsten blijft staan.

Een inventarisatie van digitale randvoorwaarden is dringend noodzakelijk, zodat op basis daarvan bepaald kan worden aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan om de digitalisering optimaal te faciliteren.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken zal Dialogic, in samenwerking met TNO, deze inventarisatie uitvoeren.

Nederland is innovatief en economisch sterk en staat wereldwijd in de top vijf van de economisch meest concurrerende en welvarende landen. De Noordelijke en Zuidelijke Randstad en de Brainport Eindhoven leveren daaraan een grote bijdrage. Het Rijk, de provincies, steden en economic boards van de genoemde regio’s hebben zich gecommitteerd aan het versterken van een selectie van toplocaties en de verbinding daartussen, in de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS).

Digitalisering is niet meer weg te denken in de moderne samenleving. De behoefte aan digitale infrastructuur is evident en groeit mee met de digitalisering van de samenleving, maar de beschikbaarheid en de doorontwikkeling van deze infrastructuur is niet vanzelfsprekend. In dit onderzoek gaan we in op de vraag welke digitale randvoorwaarden nodig zijn om de toplocaties binnen deze regio’s te kunnen laten floreren.

De uitkomsten van dit onderzoek vormen een belangrijke bouwsteen voor het uitvoeren van de zesde actielijn in het REOS-uitvoeringsprogramma.
In dit onderzoek zijn verschillende methoden toegepast, waaronder literatuuronderzoek, interviews met stakeholders, en kwantitatieve analyse voor het in kaart brengen van de digitale infrastructuur. Daarnaast zijn enkele groepssessies georganiseerd waarin op specifieke regio’s en casussen is ingezoomd.

 • Publicatienummer
  2018.105.1906
 • Publicatiedatum
  28 juni 2019
 •  
 • Projectnummer
  2018.105
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Reg Brennenraedts
Partner