De economische waarde van de Nederlandse telecomsector

De telecomsector heeft de afgelopen decennia sterk in de belangstelling gestaan. De opkomst van het internet heeft ons werken, onze vrije tijdsbesteding en onze samenleving sterk beïnvloed. Het is voor iedereen duidelijk dat de telecomsector een positieve invloed op de economie en welvaart heeft. Toch blijft het veelal gissen naar de exacte omvang van dit effect. In dit onderzoek heeft Dialogic in opdracht van ICT~Office onderzocht wat de invloed van de telecomsector op economische groei in Nederland is geweest. Met andere woorden: Welk deel van onze economische groei hebben we te danken aan deze sector?

De telecomsector heeft de afgelopen decennia sterk in de belangstelling gestaan. De opkomst van het internet heeft ons werken, onze vrije tijdsbesteding en onze samenleving sterk beïnvloed. Het is voor iedereen duidelijk dat de telecomsector een positieve invloed op de economie en welvaart heeft. Toch blijft het veelal gissen naar de exacte omvang van dit effect. In dit onderzoek hebben we onderzocht wat de invloed van de telecomsector op economische groei in Nederland is geweest. Met andere woorden: Welk deel van onze economische groei hebben we te danken aan deze sector? De invloed van de telecomsector op de economische groei leiden we af op basis van een analyse van de wetenschappelijke literatuur op dit gebied.

Hoewel elke studie voor- en nadelen heeft, tonen ze allemaal aan dat de telecom een grote impact heeft op de BBP-groei. Op basis van deze studies kunnen we zeggen dat ongeveer een kwart van de BBP-groei op lange termijn verklaard kan worden als een gevolg is van de telecominfrastructuur en het gebruik er van. Deze gevolgen bestaan uit twee componenten. De eerste is de directe invloed van de groei van het telecomkapitaal. Deze groei heeft voor ongeveer 5 procent bijgedragen aan van de groei van het Nederlandse BBP op de lange termijn.

De tweede component is de indirecte invloed van de groei van het telecomkapitaal op de groei van het BBP. Het gebruik van dat kapitaal door anderen heeft geleid tot meer innovatie en meer concurrentie op alle markten, ook de internationale. Deze grotere maatschappelijke efficiëntie heeft voor omstreeks 20 procent bijgedragen aan de groei van het BBP op de lange termijn. Dat is de indirecte invloed van de telecomsector. Een ander indirect effect is dat het aannemelijk dat de telecomsector ook enige positieve gevolgen heeft op de werkgelegenheid, maar empirisch bewijs is hiervoor is alleen voor de Verenigde Staten voorhanden.

Hoewel deze studie zich richt op de bijdrage van de telecomsector aan de groei van het BBP, zijn er ook andere manieren waarop de telecomsector onze kwaliteit van leven en ons welzijn beïnvloedt die niet volledig in het BBP worden gemeten. Zo zijn er ook welvaartseffecten die moeilijker te kwantificeren zijn. We hebben besproken dat het voor innovatieve sectoren, zoals telecom, lastig is de prijsontwikkeling correct te meten. Hierdoor is het mogelijk dat de consumentenprijsindex sterker is gedaald en de welvaart meer is gestegen dan wordt weergegeven in de officiële statistieken. Deze extra prijsdaling kan gezien worden als extra, niet geregistreerde, welvaartseffecten. Daarnaast zijn er effecten, zoals extra keuzevrijheid in tijd en plaats, sociale veranderingen en grotere duurzaamheid door bijvoorbeeld minder autokilometers. De kwantitatieve omvang van die effecten is echter niet bekend.

 • Publicatienummer
  2012.004-1236
 • Publicatiedatum
  31 juli 2012
 •  
 • Projectnummer
  2012.004
 • Opdrachtgever(s)
  ICT~Office
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Robbin te Velde
Principal consultant