Cell broadcast (CB): nieuw aanvullend locatiegebonden alarmeringsysteem voor burgers

Op dit moment heeft de overheid weinig mogelijkheden om in urgente situaties burgers snel en gericht te bereiken, adequaat te informeren en tot actie aan te zetten. Dit geldt vooral bij urgente veiligheidssituaties als (milieu-)rampen of spookrijders, waar de overheid graag met gerichte informatie burgers in een bepaald gebied zou willen aanzetten tot een bepaalde actie om het risico voor de burger te minimaliseren en de zelfredzaamheid te vergroten. De huidige middelen die de overheid daarvoor heeft zijn voornamelijk de sirenes en TV/radio. In sommige gevallen voldoen deze middelen niet. Er is een aantal platforms waarmee locatiegebonden publieke diensten kunnen worden aangeboden. Cell broadcast (CB) wordt hierbij als het platform met de meeste potentie gezien. Het biedt de overheid een mogelijkheid om binnen enkele minuten op alle mobiele toestellen (handsets) binnen een bepaald geografisch gebied (bijvoorbeeld gemeente, provincie, geheel Nederland) een bericht te laten verschijnen, eventueel gecombineerd met een alarmeringstoon. Dit gebeurt op een manier die de privacy van de burger waarborgt.

In de afgelopen periode is er door de Ministeries van EZ, BZK, VWS en V&W een aantal proeven uitgevoerd met CB-diensten om te beoordelen of CB haar potentie als aanvullend middel voor verschillende overheidscommunicatietoepassingen kan waarmaken. Hiervoor zijn, samen met marktpartijen, proeven opgezet, uitgevoerd en geëvalueerd. De proeven hebben zowel betrekking op burgeralarmering als op gevaarlijke situaties in verkeer & vervoer en zijn uitgevoerd in Zoetermeer, Utrecht en Amsterdam en in de provincie Zeeland. Voor de verkeersproeven is door V&W een spraakmodule ontwikkeld die CB tekstberichten door een handset kan laten uitspreken. Dit biedt toepassingsmogelijkheden voor speciale doelgroepen zoals automobilisten maar ook bijvoorbeeld blinden.

  • Projectnummer
    2006.45
  • Opdrachtgever(s)
    Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Rudi Bekkers
Principal consultant