Breedband en de gebruiker

Op dit moment worden verschillende breedbandnetwerken uitgerold in Nederland. Het is echter niet alleen de technologie die bepalend is voor het uiteindelijke succes van infrastructuren en toepassingen, maar het zijn de gebruikers die bepalend zijn voor hoe technologie wordt gebruikt. Het doel van het onderzoek is daarom:
Inzicht te verkrijgen in de veranderingen die zich aftekenen in het internetgebruik, naarmate de gebruiker de beschikking heeft over een snellere en meer breedbandige aansluiting thuis. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar verschillen in gebruik van specifieke informatie-, communicatie-, entertainment- en transactietoepassingen (ICET).

Ontwikkelingen in het gebruik van digitale interactieve televisie worden in dit onderzoek meegenomen, waar dat relevant wordt geacht. Om de doelstelling van het onderzoek te bereiken, is op verschillende manieren onderzoek uitgevoerd.

Naarmate mensen beschikken over breedbandiger en snellere verbindingen zien we vooral dat mensen langer surfen en vaker grote bestanden - voornamelijk gericht op informatietoepassingen - downloaden. Daarnaast zien we breedbandgebruikers substantieel meer communiceren omdat zij always on zijn. Vooral de messenger services zijn populair onder de breedbandgebruikers. Ontspannnigs- en entertainment-activiteiten zoals het downloaden, luisteren, bekijken en verspreiden van muziek, foto´s en films lenen zich bij uitstek voor breedband, hetgeen wordt bevestigd door gebruikers van breedbandinternet. Hoewel breedband op het gebied van entertainment de gebruiker vooral nieuwe mogelijkheden biedt die voorheen niet of nauwelijks mogelijk waren, blijkt breedbandinternet toch vooral een informatie- en communicatiemedium. Internet wordt thuis vooral ´s avonds tijdens prime time gebruikt en is dus een geduchte concurrerende tijdsbesteding voor de televisie.

Ogenschijnlijk lijken de verschillen in gebruiksfrequentie van entertainmenttoepassingen tussen modem en ISDN-gebruikers enerzijds en kabel-, ADSL- en glasvezel-gebruikers anderzijds niet zeer groot te zijn. Dit zegt wellicht meer over de ´geavanceerdheid´ van de geënquêteerde smalbandgebruikers, dan over de werkelijke verschillen in gebruik tussen de gemiddelde (representatieve) smalbandgebruikers en de breedbandgebruikers. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt voor eventueel vervolgonderzoek. Wel weten we van de breedbandgebruikers dat zij complete bioscoopfilms en CD´s downloaden van internet. Dit gebeurt nauwelijks bij gebruikers met een smalbandverbinding.

  • Projectnummer
    2001.018
  • Opdrachtgever(s)
    Kennisnet ICT op school
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner