Breedband en de gebruiker III

Het is bekend dat de verspreiding van een (nieuwe) technologie niet alleen samenhangt met het aanbod van een technologie, maar evenzeer met de acceptatie en gebruik van de technologie door (potentiële) gebruikers. Nu de breedbandtechnologie zich in grote lijnen heeft afgetekend is het zaak om de gebruiker onder de loep te nemen. Dit onderzoek - waarin gebruikers van internet centraal staan - heeft drie doeleinden. Ten eerste willen wij inzicht krijgen in de verschillen in internetgebruik tussen gebruikers met een breedband- en een smalbandaansluiting. Ten tweede willen we ontwikkelingen in de tijd in internetgebruik voor verschillende doelgroepen in kaart te brengen. Dat gebeurt door resultaten uit dit onderzoek te vergelijken met resultaten uit het vorige breedbandonderzoek. Tot slot geven we extra aandacht aan verschillende breedbandgerelateerde thema’s: telewerken, zorg en veiligheid. Bij deze doelstellingen passen de volgende onderzoeksvragen:

 1. Wat zijn de belangrijkste redenen en belemmeringen om over te stappen op een breedbandinternetverbinding?
 2. Welke verschillen bestaan er in het gebruik van specifieke informatie-, communicatie-, entertainment- en transactietoepassingen (ICET) op internet tussen breedband- en smalbandgebruikers?
 3. Worden traditionele media aangevuld of vervangen?
 4. Welke veranderingen hebben zich voorgedaan in internettoegang en -gebruik tussen breedband- en smalbandgebruikers sinds de vorige metingen?
 5. Welke rol speelt breedbandinternet als het gaat om maatschappelijke thema’s zoals telewerken, zorg en veiligheid?

De resultaten van dit onderzoek geven een geactualiseerd beeld van het huidige gebruik van internet voor prive-doeleinden. Over het algemeen is men per persoon niet vaker of langer gaan internetten dan in voorgaande jaren. Ook de activiteiten en toepassingen laten op hoofdlijnen in de loop van de jaren (2001, 2003, 2004/5) een redelijk constant beeld zien. Wel is men nieuwe toepassingen gaan gebruiken zoals de delay TV-dienst ´Uitzendinggemist.nl´. Verder blijft internet ongeacht de verbinding, toch voornamelijk een communicatie- en informatiemedium. Veel sociale contacten ontstaan en worden in stand gehouden door middel van internet (vooral via breedband). Uiteraard worden de toepassingen waar veel bandbreedte of een always on verbinding noodzakelijk is, vaker gebruikt door breedbandgebruikers. Dan moet vooral gedacht worden aan chatten, muziek en films downloaden en gaming.

De verbinding heeft voornamelijk invloed op de frequentie en duur van het internetgebruik; breedbandgebruikers, en vooral glasvezelgebruikers, zijn vaker en langer online dan diegenen met een langzamere verbinding. Mede gezien het toenemend aantal breedbandgebruikers in Nederland wil dat zeggen dat het totale internetverkeer aanzienlijk is toegenomen. Daarnaast is het effect van internet op onder andere het gebruik van traditionele media, contacten met vrienden en kennissen en andere vrijetijdsactiviteiten voor breedbandgebruikers en weer vooral voor glasvezelgebruikers, groter dan voor smalbandgebruikers. Bovendien smaakt het hebben van meer mogelijkheden naar nog meer: breedbandgebruikers hebben meer wensen, bijvoorbeeld over de plaats om online te gaan. Ook zien zij vaker de voordelen in van bijvoorbeeld beeld bij communicatie.

De internetverbinding heeft niet zozeer invloed op welke activiteiten men online onderneemt (of het nu Informatie, Communicatie, Entertainment of Transactie is), maar wel op de manier waarop men internet in het dagelijks leven integreert (vaker, langer, vaker vervanging voor traditionele media, meer wensen). Wanneer de verbinding duidelijk meer mogelijkheden biedt, zoals het geval is bij glasvezel, verandert ook het gebruik verder: er wordt meer tv gekeken via internet, er worden meer films gedownload en ook internettelefonie is populair onder glasvezelgebruikers. Dit in tegenstelling tot de vorige metingen waar het leek dat wanneer men eenmaal op snelheid is, het gedrag minder sterk verandert.

 • Publicatienummer
  2004.024-0506
 • Publicatiedatum
  1 december 2004
 •  
 • Projectnummer
  2004.024
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Sven Maltha
Partner