Glasvezelinfrastructuur in de provincie Noord-Brabant

De Provincie Noord-Brabant wil uitvoering geven aan haar "Strategische agenda voor breedband in Noord-Brabant". Binnen het nationale kader van de Breedbandnota van het ministerie van Economische Zaken en het advies van de Impulscommissie Breedband aan minister Brinkhorst wil de provincie komen tot versnelde uitrol van breedband en bijbehorende diensten en toepassingen via gerichte coördinatie van de bestaande lokale dynamiek op dit terrein.

Dialogic onderzoekt de aanwezigheid van glasvezelinfrastructuur in de provincie Noord-Brabant. Op verschillende abstractieniveaus wordt weergegeven welke verbindingen al beschikbaar zijn. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de interlokale verbindingen en de lokaal aanwezige glasvezelinfrastructuur.

Daarnaast heeft Dialogic in het voorjaar van 2005 samen met de provincie Noord-Brabant drie bijeenkomsten georganiseerd waar vertegenwoordigers uit de Brabantse sectoren zorg, onderwijs en openbaar bestuur van gedachten hebben gewisseld over de kansen die de koppeling en opschaling van breedbandinfrastructuren, in het bijzonder glasvezel, bieden voor de ontwikkelingen van nieuwe en innovatieve diensten in deze sectoren (zgn. kansenkaarten).

Het globale beeld dat ontstaat is dat de grote steden (met uitzondering van Waalwijk en Oss) goed ontsloten zijn met glasvezel en onderling door meerdere aanbieders gekoppeld kunnen worden. Plaatsen die langs de routes van deze interlokale verbindingen liggen, kunnen veelal ook worden gekoppeld. Het geschetste beeld geldt zowel voor managed dark fiber als voor geactiveerde diensten.

KPN en de kabelbedrijven hebben in de gehele provincie, dus niet alleen de hoofdroutes, glasvezelinfrastructuur liggen. Alhoewel we van KPN niet over kaarten van de gehele provincie beschikken, weten we dat ze tot in iedere wijkcentrale dubbelzijdig met glas komt. Deze vezels zijn ook beschikbaar voor klanten. Voor kabelbedrijven geldt hetzelfde. Ondanks deze ruime aanwezigheid van glasvezel, zijn er ook nog gebieden met een landelijk karakter waar weinig glasvezel aanwezig is en de (graaf)afstanden tot de glasvezel groot zijn.

 • Publicatienummer
  2004.080-0518-02
 • Publicatiedatum
  7 september 2005
 •  
 • Projectnummer
  2004.080
 • Opdrachtgever(s)
  Provincie Noord-Brabant
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant