Beschikbaarheid, gebruik en toekomst van digitale radio (t-DAB) in internationaal perspectief

Dialogic voerde een internationale vergelijking uit naar de beschikbaarheid, het gebruik en de toekomst van digitale radio (t-DAB).

De centrale doelstelling bij dit onderzoek was: ´het schetsen van de internationale stand van zaken (Europa en enkele landen daarbuiten) op het gebied van de verschillende DABstandaarden (T-DAB, DMB, DAB-IP, S-DAB.

Hierbij stonden 5 vragen centraal:
1. De uitgifte en het gebruik van band III en de L-band voor wat betreft deze DABstandaarden
2. De nieuwste ontwikkelingen op technisch gebied
3. Toepassingsmogelijkheden van deze standaarden
4. De gebruikte businessmodellen
5. Informatie over de consumentenkant, onder andere op het gebied van aantallen
luisteraars/gebruikers, verkochte DAB apparaten de kosten hiervan.

 • Publicatienummer
  2006.068-0626
 • Publicatiedatum
  1 juni 2006
 •  
 • Projectnummer
  2006.068
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Rudi Bekkers
Principal consultant