Beleidsevaluatie Kenniswijk

Van 2001 tot en met 2005 heeft het landelijke experiment Kenniswijk gelopen. Dit experiment betrof een testomgeving in de regio Eindhoven waar verschillende partijen (overheden, bedrijven en consumenten) gezamenlijk ervaring opdeden met innovatieve breedbandinfrastructuren en -diensten in een aantal woonwijken. In Kenniswijk konden bovendien de effecten van deze innovaties op huishoudens en bedrijven worden onderzocht, bijvoorbeeld ten aanzien van werk, zorg en mobiliteit. Kenniswijk had als ambitie om binnen twee jaar een consumentenmarkt van de toekomst te creëren met een innovatief karakter en internationale uitstraling, waarbinnen op basis van hoogwaardige infrastructuren de ontwikkeling en toepassing van interactieve en elektronische dienstverlening voor de consument op een open wijze zouden plaatsvinden.

Deze eindevaluatie richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Kenniswijkexperiment. Naast doeltreffendheid en doelmatigheid staan dan ook leereffecten centraal in deze evaluatie. De evaluatie richt zich verder op de aanpassingen en koerswijzigingen die gedurende de looptijd van Kenniswijk zijn opgetreden, bijvoorbeeld naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie uit 2004. Dit biedt namelijk de mogelijkheid om belangrijke lessen van het experiment opnieuw te waarderen en in haar context te begrijpen. Het is dit voortschrijdende inzicht dat bijdraagt om toekomstige brede en maatschappelijke ICT- en andere projecten te behoeden voor valkuilen, maar ook om de opgedane ervaring en expertise te benutten voor technologische en sociale innovatie zonder opnieuw het wiel te hoeven uitvinden.

Het experiment Kenniswijk een aantal relevante wapenfeiten heeft opgeleverd (zie kader management summery in de rapportage). Desondanks is een aantal doelstellingen niet of te laat gehaald en hebben sommige activiteiten, bijvoorbeeld dienstenontwikkeling, onvoldoende bijgedragen aan het behalen van deze doelstellingen. Kenniswijk heeft, zoals hieronder verder zal blijken, dus niet helemaal opgeleverd wat oorspronkelijk beoogd werd. Wij vinden toch dat Kenniswijk een waardevol experiment was voor de overheid en het bedrijfsleven. Het niet behalen van doelstellingen doet volgens ons niets af aan de relevante wapenfeiten en het leereffect dat optreedt als gevolg van het experiment, bijvoorbeeld hoe een eventueel volgend experiment beter kan worden opgezet. Bovendien wordt in een experiment getest of een aanpak werkt. Wanneer vervolgens blijkt dat de aanpak niet werkt, is dat geen reden om het experiment ook als een mislukking te beschouwen. Er zijn immers lessen geleerd over de (on)mogelijkheden van een experiment als beleidsinstrument; zowel in de opzet als in de uitvoering.

 • Publicatienummer
  2006.032-0623
 • Publicatiedatum
  1 november 2006
 •  
 • Projectnummer
  2006.032
 • Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Economische Zaken
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Frank Bongers
Principal consultant