Arbeidsmarkmonitor Human Capital Topsectoren

Arbeidsmarktmonitor
Dialogic heeft in opdracht van de Human Capital Topsectoren een online arbeidsmarktmonitor ontwikkeld. Deze arbeidsmarktmonitor is te raadplegen via https://topsectorenarbeidsmarktmonitor.nl/. In deze arbeidsmarktmonitor wordt op basis van data van het CBS, inzicht geboden in de arbeidsmarkt van Nederland. Het dashboard is onderverdeeld in twee onderdelen:

  1. Arbeidsmarktvolume
  2. Arbeidsmarktstromen

De informatie op het dashboard is inzichtelijk gemaakt voor losse sectoren én voor de Topsectoren. Het is middels een selectieknop mogelijk om alle informatie op het dashboard standaard voor één (Top)sector te tonen.

Arbeidsmarktvolume
Bij het arbeidsmarktvolume wordt er gekeken naar het aantal werknemers binnen de sector, inclusief de ontwikkeling over de tijd. Verder wordt nog inzichtelijk gemaakt wat de achtergrondkenmerken zijn van de werknemers, zoals het opleidingsniveau, de leeftijd en het geslacht. Tenslotte wordt er informatie getoond over het beroep van de werknemers in een specifieke (Top)sector.

Arbeidsmarkstromen
Bij de arbeidsmarktstormen wordt er gekeken naar de mate waarin de werknemers de sector in- en uitstromen. Verder wordt nog inzichtelijk gemaakt van de achtergrondkenmerken zijn van de werknemers die de sector binnenkomen en verlaten. Het gaat qua achtergrondgegevens om het opleidingsniveau, geslacht en leeftijd. Er is op het dashboard ook informatie te vinden over de arbeidsmarktsituatie voorafgaand de instroom en na de uitstroom. Bijvoorbeeld of iemand met pensioen is gegaan, of eerst een uitkering ontving. Aanvullend is er ook informatie te vinden over de immigratie en emigratie van werknemers, de uitwisselen van werknemers tussen (Top)sectoren en de mate waarin er van baan wordt gewisseld.

Meer weten over het dashboard en/of heeft u suggesties voor aanvullingen? Neem dan contact op met Jasper Veldman.

  • Projectnummer
    2022.069
  • Opdrachtgever(s)
    Platform Talent voor Technologie
    Katapult
meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met Jasper Veldman
Senior onderzoeker / adviseur
Offerte aanvragen? Mail naar tenderdesk@dialogic.nl.