Matthijs Janssen

(Principal scientist)
  • Thema's
  • Innovatiebeleid
  • Maatschappelijke uitdagingen
  • Diensteninnovatie

Als Dialogic’s Principal Scientist houd ik me primair bezig met nieuwe theorieën, concepten en methoden op het vlak van innovatiebeleid en –strategie. De projecten waar ik aan bijdraag, vaak in de rol van projectleider of ‘wetenschappelijk geweten’, hebben doorgaans betrekking op evaluaties of advisering over de invulling van beleidsmaatregelen.

Een belangrijke drijfveer hierbij is de vraag hoe overheidsbeleid ervoor kan zorgen dat publieke en private kennisontwikkeling/–uitwisseling en investeringen bijdragen aan duurzaamheid en maatschappelijk welzijn.

Typische opdrachtgevers in dit kader zijn de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs Cultuur & Wetenschap, Financiën, Infrastructuur & Waterstaat, alsook de Europese Commissie, OECD, en regionale overheden. De onderzoeksmethoden die ik hanteer zijn zowel kwalitatief als kwantitatief van aard.

Naast mijn werk bij Dialogic ben ik sinds 2016 assistant professor bij het Copernicus Institute of Sustainable Development (Universiteit Utrecht). Mijn aanstelling daar volgde op mijn MSc-opleiding en promotieonderzoek op het vlak van innovatiewetenschappen (Technische Universiteit Eindhoven) en een post-doc bij het Center for International Development (Harvard Kennedy School for Public Policy). Ik ben gecharmeerd van de rede, en van haar beperkingen.

Naar overzicht