Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten

Goede wetenschap kan niet zonder internationale samenwerking tussen universiteiten en onderzoekers. Tegelijkertijd zetten statelijke actoren kennis steeds vaker in als machtsmiddel. Dit leidt tot kennisveiligheidsrisico’s zoals ongewenste kennisoverdracht, heimelijke beïnvloeding, en ethische kwesties. Dit vormt een bedreiging voor Nederlandse belangen, Europese waarden en de wetenschap zelf. In ons sectorbeeld kennisveiligheid onderzoeken we wat voor beleid universiteiten hebben om dit soort risico’s het hoofd te bieden.

We concluderen dat:

  • Kennisveiligheid bij universiteiten hoog op de agenda is komen te staan.
  • Universiteiten op systematische wijze een risicoanalyse hebben gedaan.
  • Universiteiten de nodige maatregelen hebben getroffen om deze risico’s te beperken.

Er spelen echter nog een flink aantal dilemma’s en uitdagingen:

  • Door een decentrale organisatie hebben universiteiten moeite met het bijhouden van een centraal overzicht van internationale partnerschappen.
  • Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat er nog geen eenduidige afbakening bestaat van wat nu precies een internationaal partnerschap is.
  • Kennisveiligheid wordt momenteel beperkt vertaald naar personeelsbeleid en gedragscodes, deels omdat stigmatisering en discriminatie hier op de loer liggen.

Zowel UNL als de minister van OCW hebben in een reactie verdere acties aangekondigd om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Het sectorbeeld is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer. Download hier de betreffende Kamerbrief.

Ondertussen werkt Dialogic samen met Oberon verder aan het sectorbeeld hogescholen, en het sectorbeeld voor NWO en de KNAW.

Meer weten over dit onderzoek? Vraag het Max Kemman of Timon de Boer.