Onderzoek Vestigingsklimaat naar Tweede Kamer

Voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzocht Dialogic de sterktes en zwaktes van het Nederlandse vestigingsklimaat. We hebben niet alleen gekeken naar het klimaat voor buitenlandse bedrijven die zich in Nederland vestigen (vestigingsklimaat), maar ook naar het investeringsklimaat in Nederland voor alle bedrijven. Dit bepaalt de mate waarin het voor de private sector aantrekkelijk is om te investeren in Nederland.

Bij de analyse hebben we Nederland telkens vergeleken met verschillende concurrerende landen. Dit zijn de Verenigde Staten en negen landen in Noordwest-Europa. Hieruit komt naar voren dat in generieke zin Nederland met het investeringsklimaat grofweg in de top drie staat ten opzichte van onze tien belangrijkste concurrenten. We concurreren om de topplaatsen met Zwitserland, Denemarken en in mindere mate Zweden. Kijkend naar de drie focusgebieden en acht deelgebieden valt op dat de positie van Nederland op deze gebieden sterk verschilt: soms zijn we koploper, soms niet. Het rapport bevat een overzicht van de sterke en zwakke punten van Nederland per gebied. Door de bank genomen scoort Nederland lager op deze specifieke gebieden dan op het generieke investeringsklimaat. Verbetering van het investeringsklimaat in focus- en deelgebieden zal voort moeten komen uit zeer specifiek beleid. Verder onderzoek naar specifieke aspecten van een deelgebied is vereist om inzichtelijk te maken hoe daarin het investeringsklimaat kan worden verbeterd.

Het onderzoeksrapport is op 1 juni aangeboden aan de Tweede Kamer. Lees  hier de betreffende Kamerbrief en download hier het rapport.

Meer weten over dit onderzoek? Neem dan contact op met Reg Brennenraedts.